גדר 1. נערך חתך משני צדי הגדר התוחמת שטח חקלאי שמידותיו אינן ברורות (איורים

1, 2). הגדר נבנתה באבנים גדולות (0.7-0.5 מ' אורך), שהונחו על הסלע (כ-0.2 מ' מתחת לפני השטח).

 

מערה 2. שרידי מערה טבעית ממוטטת (3.2 מ' קוטר משוער, 1.5 מ' גובה משוער; איורים 3, 4). על רצפת הסלע של המערה התגלה מעט חומר אורגני.

 

קירות של מדרגות עיבוד 3, 4. קיר 3 (4.8 מ' אורך חשיפה) נבנה משורה של אבנים גדולות (איורים 5, 6). קיר 4 (7 מ' אורך חשיפה; איור 7) נבנה באבנים בינוניות וקטנות

(0.45 מ' גובהן המרבי). מדרגה 4 (כ-1.1 מ' רוחב) מורכבת מתערובת של אבנים קטנות ועפר מעל משטח סלע.

 

מחצבה 5. שרידי מחצבה (3×4 מ'), שנפגעה בעבר בעת פריצת דרך עפר. הובחנו קווי החציבה של בלוק אבן.