החפירה נערכה בשטח חקלאי קדום (60×110 מ'), המשתרע במדרון. השטח תחום בגדר אבנים, ובתוכו ניכרים קירות תמך של מדרגות עיבוד. נחפרו קטע מגדר האבנים התוחמת את השטח (W1) וקיר תמך של אחת ממדרגות העיבוד (W2). קיר 1 (3.5 מ' אורך חשיפה; איורים 1, 2) נבנה באבנים גדולות (1 מ' אורך מרבי), שהונחו על הסלע (כ-0.2 מ' מתחת לפני השטח). קיר 2 (13 מ' אורך, 2 מ' אורך חשיפה; איורים 3, 4) נבנה מאבנים בינוניות וקטנות לגובה של 0.6 מ'. שטח חקלאי זה אופייני לחבל יתיר. בחלקות דומות שנחפרו באזור לוקטו חרסים מהתקופה הביזנטית.