שטח A (איורים 2, 3)

בקטע היישוב שנחפר ניכר תכנון היפודמי שהובחן בו רחוב (3 מ' רוחב, לוקוס 21) שכיוונו מזרח–מערב והוא יוצר פינה עם סמטה (1.1 מ' רוחב, לוקוס 11) שכיוונה צפון–דרום. מדרום לרחוב נחשף חלק ממבנה (לוקוס 28) שלו חצר מרכזית גדולה מוקפת חדרים (איור 4). לצד החצר נחשף מטבח (לוקוס 68) ובו שני טבונים. בקירות הלבנים נבנו נישות להנחת נרות וארונות קיר שבהם שולבו מדפים. קירות חדרי המבנה (לוקוסים 25, 17) השתמרו לגובה 3 מ' (0.45 מ' עובי קירות ההיקף, 0.3 מ' קירות המחיצה) והם עשויים לבני בוץ (0.35×0.45 מ', 0.12 מ' עובי). ממצא כלי החרס דל מאוד, אולם על רצפת החדר המערבי (לוקוס 25) נמצאה קערה מגארית (איור 5) ומטבע של אלכסנדר הא' באלאס 145-150 לפסה"נ (ר"ע 97984; איור 6). בחדר מצפון לרחוב (לוקוס 27) נחשפה רצפת טיח ופתח המוביל לחצר (לוקוס 41) שבה נמצאו ארבעה טבונים (איור 7). על רצפת החצר נמצא מטבע נוסף של אלכסנדר הא' באלאס 145-150 לפסה"נ (ר"ע 97986).
בצדו המערבי של שטח A נמצא בור מים מתחת לקירות המבנה (לוקוס 16; 4.5 מ' קוטר, 4.8 מ' עומק), שנחפר רק בחלקו ונמצאו בו חרסים רבים מהתקופה הפרסית.
 
שטח B (איורים 8, 9)
בשטח B, כ-60 מ' צפונית-מערבית לשטח A נחשף המשכו של היישוב, הכולל רחוב (לוקוס 14) שכיוונו צפון–דרום ומבנה שאף הוא חלק ממבנה גדול. למבנה חצר גדולה (לוקוס 90) מוקפת חדרים, שנמצאו בה כלי חרס מאמצע המאה הב' לפסה"נ. בצדה המערבי של החצר נחשף מתקן המנקז מים אל הרחוב (לוקוס 69) שנמצאה בו ידית אמפורה עם טביעת חותם (איור 10) שמקורה באפסוס והיא מתוארכת לשנת 152 לפסה"נ. בחדרי המבנה לא נמצאו כלי חרס ובאחד החדרים (לוקוס 57) נמצא מטבע נוסף של אלכסנדר הא' באלאס (145-150 לפסה"נ; ר"ע 97987).