שטח 4

לאחר הסרת שכבת אדמה שחורה שכיסתה את הסלע נמצאו חריצים וחורים עגולים טבעיים שכנראה נוצרו בעקבות בליה. לא נמצאו ממצאים עתיקים.
 
שטח 5
על מחשוף הסלע שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח לפחות שלושה ספלולים בקצה הצפוני-מערבי שלא כוסו באדמה (איור 1; 285.40–285.48 מ' גובה עליון). לאורך קצות הסלע ניכרו סימני בליה ושבירה. הספלול הגדול (לוקוס 5001; איור 2) עגול ורדוד (כ-0.57 מ' קוטר, כ-0.04 מ' עומק) וקשור למה שנראה כתעלה לא רגולרית רדודה (0.75 מ' אורך) שכנראה הובילה נוזלים מהספלול דרומה לקצה הסלע. מערבה לספלול נמצא ספלול אחר, לא אחיד, קטן ורדוד (לוקוס 5003; 0.17×0.12 מ'), גם הוא היה כנראה קשור לתעלה קצרה ולא רגולרית שהובילה לקצה סלע, כ-0.4 מ' ממערב לתעלה הראשונה. לקצה הסלע זה זווית ישרה המעידה אולי על בור איגום (0.33 מ' אורך השתמרות למזרח, 0.4 מ' לצפון; איור 3) שנהרס ונשטף. ספלול שלישי, מעוגל ורדוד (לוקוס 5002; כ-0.16 מ' קוטר, כ-0.03 מ' עומק) נמצא מצפון-מזרח לספלול הגדול, קשור גם הוא לתעלה רדודה ולא רגולרית שהובילה לקצה הסלע בצפון-מערב, בכיוון הפוך לשתי התעלות הקודמות ונראה לפיכך כי הספלול שימש בנפרד משני הספלולים האחרים. עם זאת, גם התעלה וגם הספלול בלוקוס 5003 הם כנראה תוצר של בליה ולא מעשה ידי אדם (אק"מ ון דן ברינק, מידע בע"פ) ומכאן ההסבר לכיוון התעלות אל קצה הסלע בקו המדרון. בהיעדר ממצא לא ניתן היה לתארך את הספלולים.
בדיקות הקרקע סביב הסלע לא העלו כל ממצא עתיק.
 
שטח 6
נמצא שקע גדול בסלע שהיה מכוסה באבני סיקול, חלקן קטנות וחלקן גושי אבן אדירים וביניהם כמות גדולה של כדורי רובה מודרניים (לוקוס 603; 285.13–286.00 מ'; איורים 4, 5). ייתכן שזהו בור סיד על סמך דמיון למתקן דומה שנחשף לאחרונה במודיעין (הרשאה מס' 5297–A). לאחר הסרת האבנים שכיסו את המתקן, הוא נחפר וכן נפתחו שלוש תעלות בדיקה מדרום (לוקוסים 604, 605, 607), מצפון (לוקוסים 609, 611) וממערב (לוקוס 610). התעלה מדרום (284.78–286.19 מ'; איור 6, משמאל) חשפה גושי אבן אדירים מעל קצה הבור, עם אבנים קטנות יותר, סיד ואדמה אדומה שרופה עמוק יותר סביב. קיר בור הסיד ברור בצד זה. בתעלה בצפון הארוכה יותר נחשף הקשר בין הבור החצוב לסביבתו וכן קיר הבור (285.38–286.64 מ'; איור 7). בקצה הבור נמצאו אדמה וקבוצת אבנים קטנות ועגולות שהיו אדומים והעידו על הטמפרטורה הגבוהה בעת השרפה בבור. בחלק העליון של קיר הבור הייתה שכבת סיד ומעליה אבני גיר מעוגלות, חלקן גדולות. במילוי העליון של לוקוס 609 נמצאה מחצית הידית של קנקן דמוי שק המתוארך בגסות למן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הרומית (איור 8).
תעלה נוספת (4.3×0.7 מ') בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח נחפרה ממזרח לבור, במטרה לבדוק אם אבנים גדולות אחדות שנראו על פני שטח הן חלק מקיר בנוי. התברר שהאבנים הן בליטות של הסלע הטבעי.
בתוך בור הסיד ומתחת לאבני הסיקול נמצא רובד של אבני גיר מעוגלות שכיסו את המחצית הדרומית-מזרחית העליונה של הבור (לוקוס 608; 284.54–285.13 מ'; איור 9). כיסוי זה נמצא גם בתעלה מצפון. בחלק הנמוך של הבור נמצאה כמות גדולה של סיד. בתחתית הסיד נעשה חתך בדיקה קטן לצורך חיפוש שרידי עץ לבערה (לוקוס 612). נמצאו אפר ופחם (283.33–284.54 מ') וכן ענפים אחדים ששמרו על צורתם.

ממערב לבור נראה שקע רדוד נוסף על פני הסלע שנבדק חלקית. מתחת לאבני הסיקול הייתה תערובת של אדמה, סיד ואבנים גדולות אחדות (לוקוס 610). קשה להסביר את מיקום השקע, אם כי אפשר לשער ששימש פתח אוורור שהיה קשור לבור הסיד.