מערות 100 ו-101 (מערה 100 3×5 מ', 1.5 מ' גובה; מערה 101 — כ-2×3 מ', 1.5 מ' גובה; איורים 5-1). תקרותיהן של שתי המערות התמוטטו. רצפות הסלע שלהן התגלו בעומק של 0.5-0.4 מ' מתחת לפני השטח. על הרצפות של שתי המערות התגלה מפלס אפר (5-3 ס"מ עובי) ומעליוהצטברות של אדמה ואבנים. פתחה של מערה 101 מלבני

(0.9 מ' רוחב). סביב שטחה של מערה 101 על פני השטח יש גדר אבנים. שתי המערות שימשו כנראה עד קום המדינה למגורים של רועי צאן.

 
מערה 102 (איורים 6, 7).שרידי מערת קבורה שחציבתה לא הושלמה. פתח המערה חצוב בסלע (כ-1×2 מ', כ-1 מ' עומק), ומתחתיו יש חלל טבעי (כ-1×2 מ') ללא סימני חציבה וללא ממצא. הפתח אופייני למערות מקמר. נראה כי הסלע הרך שמתחת לפתח לא התאים להמשך החציבה.
 
מחצבה 106 (איורים 8, 9). שרידי חציבות (3-1×4-2 מ', 1 מ' עומק מרבי) נחשפו לאורך של כ-70 מ'. בחלק אחד של המחצבה (6×8 מ', 0.6 מ' עומק) התגלתה חציבה מוגברת של אבני בנייה: סימני חציבה של אבנים גדולות (0.4×0.6 מ') ותעלות ניתוק (0.1 מ' רוחב).
 
מדרגות עיבוד 107 ו-110 (מדרגה 107 — 30 מ' אורך; מדרגה 110 — 32 מ' אורך; איורים 12-10). קיר התמך של מדרגה 107 נבנה משורת אבני גוויל (כ-0.3 מ' אורך) בגובה של נדבך אחד. קיר התמך של מדרגה 110 נבנה משורה של אבני גוויל בגדלים שונים לגובה מרבי של שלושה נדבכים.
 
גדר אבנים 112. הגדר בנויה בתחתית מדרון מנדבך אחד או משני נדבכים של אבנים
(0.3 מ' אורך מרבי). היא תוחמת חלקה חקלאית (45×90 מ').
 
גת 300 (איור 13). הגת חצובה בסלע וכוללת משטח דריכה מלבני (1.8×3.2 מ', 0.2 מ' עומק) ובור איגום רבוע (0.7×0.7 מ', 0.6 מ' עומק).