החפירה נערכה במפגש בין קיר של מדרגת עיבוד (W1) לקיר תוחם של שטח חקלאי (איורים 3-1). קיר 1 נבנה מאבנים בגדלים שונים (0.7-0.2 מ' אורך מרבי) לגובה של 0.4 מ'. רוחב מדרגת העיבוד כ-0.8 מ', ועומק האדמה במדרגה כ-0.4 מ'. הקיר התוחם את השטח החקלאי נבנה באבנים גדולות (1 מ' אורך מרבי), שהונחו על גבי הסלע.