נחפרו ארבעה ריבועים לאורך גדר אבנים, התוחמת מצפון חלקה חקלאית (160×360 מ') שנמצאת במדרון. בכל ריבוע נחשף קטע מהגדר (W1-4; איורים 9-1), שנבנתה משורה אחת או משתי שורות של אבני גוויל בגדלים שונים (0.8 מ' אורך מרבי) שהונחו על הסלע (0.2 מ' עומק מרבי מתחת לפני השטח). בתוך שטח החלקה ניכרות מדרגות עיבוד רדודות (30-5 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה). החלקה החקלאית אופיינית לאזור יתיר. בחפירה לא התגלה ממצא מתארך, אך על סמך השוואה לחלקות דומות באזור נראה כי זמנה התקופה הביזנטית.