נערכו חתכים בקירות תמך של חמש מדרגות עיבוד (W1-5) באפיק נחל. קיר מדרגה 1

(7 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב; איור 3) נבנה באבנים גדולות ובינוניות (0.5 מ' אורך מרבי), שהונחו בארבעה נדבכים מדורגים (1.3 מ' גובה; איורים 2, 3). קיר מדרגה 2 (12 מ' אורך, 1 מ' רוחב; איורים 4, 5) נבנה באבנים גדולות (0.8-0.4 מ' אורך), שהונחו בנדבכים מדורגים (1.2 מ' גובה). קיר מדרגה 3 (24 מ' אורך, כ-0.7 מ' רוחב; איור 6) נבנה באבנים במידות שונות לגובה של 0.6 מ'. קיר מדרגה 4 (22 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב; איור 7) נבנה באבני גוויל גדולות ובינוניות (כ-0.5 מ' אורך), שהונחו בשלושה נדבכים מדורגים (כ-0.95 מ' גובה). קיר מדרגה 5 (24 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב; איור 8) נבנה משורה של אבנים גדולות מאוד (1 מ' אורך מרבי), וביניהן אבנים קטנות (0.6 מ' גובה). מדרגות העיבוד שנחפרו מייצגות תופעה שכיחה באזור, של חקלאות המבוססת על מי נגר עילי באפיקי נחלים. בחפירה התגלו מעט חרסים סחופים מהתקופה הביזנטית. על סמך חרסים אלה ועל סמך תיארוכן של מדרגות עיבוד דומות באזור נראה שיש לתארך את מדרגות העיבוד באתר לתקופה הביזנטית.