תועדו 18 אתרים שתיארוכם אינו ברור: שרידי אמות מים (1, 10, 17) שהשתמרותן דלה, מחצבות (7, 8, 11), מתקנים חצובים (6-2, 16-14), פתחי מערות ושרידי מערה נוספת (18), מאגר מים מודרני הבנוי אבנים מסותתות (9), וקמרון ואמה המזינה אותו, שחלקה בנוי וחלקה חצוב בסלע (10), באר שפתחה חפור ומדופן באבני שדה (13) וריכוז אבני פסיפס שלא באתרן (12).
האתרים מכוסים אדמת סחף, שהקשתה על זיהוים. בשטח שנסקר, בעיקר בחלקו המערבי נמצאו מעט חרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית והממלוכית.