שטח החפירה נמצא בגרעין הכפר הישן, בקרבת המסגד. נפתח ריבוע שנחפרה בו שכבת מילוי (10-5 ס"מ) עד סלע האם. לא נמצאו שרידי בנייה (איור 1). הממצא כלל שברי חרס מעטים מן התקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית.