בשטח (6.50×2.64 מ') נחשפו שרידי שלושה קירות שנפגעו קשות מפעולות פיתוח מודרניות (W104 ,W103  ,W101; איור 2). קיר נוסף (W111) נחשף מחוץ לגבולות החפירה.
הקירות בנויים על סלע האם ונמשכים מעבר לגבולות הריבוע. כל הקירות בנויים מאבני גוויל במגוון גדלים שביניהן חומר מליטה רב של בטון וסיד. נראה שקיר 106 (1.3 מ' רוחב, 1.3 מ' גובה) הוא המשכו של קיר 104 (1.3 מ' רוחב, 1.1 מ' גובה) שנחתך בעבודות הפיתוח.
קיר 103 (1.2 מ' רוחב) השתמר לגובה נדבך אחד (0.3 מ' גובה) ובנוי משתי שורות של אבנים מהוקצעות וביניהן מילויים של אבני גוויל בינוניות וקטנות והוא היחיד שיש לו שני פנים חיצוניים חלקים ומסודרים. הקיר משתלב עם קיר 101

(1.4 מ' גובה השתמרות) שממנו נותרה רק הליבה. בין קירות 101 ו-104 נחשף מילוי אדמה בן ארבע שכבות (0.9 מ' רוחב, 1.3 מ' גובה, לוקוסים 105, 109-107; איור 4). ממצא כלי החרס במילוי מתוארך לתקופות החשמונאית: קנקנים (איור 1:5, 2) ובסיס פכית כישור (איור 3:5) וביזנטית: קערות (איור 6-4:5), בסיס גביע (איור 7:5), פכית (איור 8:5) ומכסה סיר בישול (איור 9:5).
בין קירות 103 ו-106 ובחתך הריבוע, נחשף מילוי אדמה נוסף בן חמש שכבות (לוקוס 112a-e, רוחב 1.85 מ', גובה 1.85 מ') ללא ממצא קרמי.
קיר 111 (1.85-1.20 מ' רוחב, 1.3 מ' גובה) הובחן בחתך תעלת התשתית ממערב ומחוץ לשטח החפירה.