שרידי מבנים. בפסגת הגבעה, שממנה נשקפים הרי מנשה ונחל עירון, נחשף קיר שכיוונו מזרח–מערב (W501; מידות 0.7 × 3.5 מ', איור 1), בנוי אבני גוויל שהשתמר לגובה נדבך אחד או שניים. מצפון ומדרום ניגשות אליו תשתיות של רצפות בנויות אבני שדה קטנות (לוקוסים 903, 904). על הרצפות נמצאו שברי כלי חרס רבים, רובם סירי בישול וקנקנים, המתוארכים לשלהי התקופה הרומית ולתקופה הביזנטית: קערות (איור 1:2, 2), קדרת בישול (איור 3:2) וקנקנים (איור 8-5:2) ומעט שברי זכוכית ונתזי צור.
בבדיקות שנערכו מתחת לתשתיות הרצפות נמצאו מעט חרסים שתוארכו לתקופת הברזל 3: קנקן (איור 4:2).


מתקן חצוב. נחפר חלק ממתקן (לוקוס 401), ככל הנראה גת. למתקן מתאר מלבני (1.6 × 1.2 מ'), הוא חצוב בסלע הנארי ושימש כנראה משטח דריכה להפקת נוזלים. על פי גודלו הזעיר נראה כי התאפשרה בו עבודה של פועל אחד או שניים לכל היותר. הממצא במתקן כלל מעט מאוד חרסים מצולעים ושחוקים, כנראה לא באתרם.


קברים. נחשפו שבעה קברי ארגז מלבניים שלא נחפרו (לוקוסים 103-101, 204-201, 0.7 × 1.6 מ'), כיוונם מזרח–מערב עם נטייה קלה צפונה בקצה המערבי והם נבנו מאבני גוויל במגוון גדלים.