בשני השטחים שיועדו לפיתוח אותרו ריכוזי צור דלים, מרביתם שברי גושים טבעיים. נמצאו מעט פריטי צור מותזים. אופי השתרעות ממצא הצור המותז מלמד שפריטים אלו אינם באתרם ומקורם באתר פרהיסטורי הנמצא בקרבת מקום.