1. קיר של מדרגת עיבוד, שנבנה באבני צור בינוניות וקטנות.
2. מערה רחבה, חלקה טבעי וחלקה חצוב, ובחזיתה בנוי קיר נמוך.
3. מערה טבעית.
4. מערה מעוגלת חצובה.
5. מערה חצובה, ובה שלושה חללים מעוגלים.
6. קיר של מדרגת עיבוד, הרוס ברובו, שנבנה באבני צור במידות שונות.
7. קיר שדה, שנבנה משני פנים של אבנים בינוניות וקטנות.
8. קטע של אמת המים התחתונה לירושלים. האמה מטויחת בשתי שכבות של טיח לבן; בטיח שבשכבה הפנימית מעורבים חרסים ואילו בטיח שבשכבה החיצונית מעורבות אבני צור קטנות (איור 2). בסביבה לוקטו חרסים מן התקופה הרומית.
9. בור מים חצוב שפתחו מעוגל.
10. קיר שדה שנבנה באבני צור בינוניות. בקיר יש עיבוי, מעין מגדל.
11. קיר שדה שנבנה בתוואי מעוגל באבני צור בינוניות (מתקן?).
12. קטע של אמת המים התחתונה לירושלים: שניים או שלושה קירות מקבילים שנבנו באבנים בינוניות.
13. קטע של אמת המים התחתונה לירושלים שנחפר ושוחזר (הרשאה מס' 2616-A).
14. קטע של אמת המים התחתונה לירושלים. האמה נפגעה בקטע זה, ואפשר לראות שבתוכה עובר צינור חרס מאוחר (איור 3). עוד הובחן כי האמה מלאה בעפר, דופנותיה מטויחות מפנים והפן החיצוני שלה בנוי באבנים בינוניות.
15. קטע של אמת המים התחתונה לירושלים. בקטע זה משולבת שוקת חצובה בשימוש משני. על דופן האמה ניכרות שכבות של טיח לבן.