המגרש נמצא במדרון תלול ממזרח למצודה ומצפון לחומת טבריה. בחפירת בדיקה שנערכה ב-2002 במרכז המגרש (הרשאה מס' 3756-A) נחשפו קיר וקברים בני זמננו. בחפירה הנוכחית נחפר שטח (15 × 3 מ') בשוליים המזרחיים של המגרש.

לא נמצאו שרידים עתיקים וקברים. בשוליים המזרחיים נחשף קיר מודרני, כנראה שרידי הגדר שהקיפה את המגרש. מפני השטח נאספו כמה חרסים מהתקופות הרומית והעות'מאנית וכן מטבע עות'מאני.