בשטח A נפתחו שלושה ריבועים בציר צפון–דרום (I-III; 35.9 מ' מעל פני הים; 0.5 מ' עומק; איור 2), ונתגלתה בהם שכבת אדמה חרסיתית שמתארה גלי (כ-0.3-0.2 מ' עובי), שהכילה חרסים רבים, מעט עצמות בעלי חיים, פריטי צור ושברי קערות בזלת מהתקופה הכלקוליתית (סוף האלף הה' לפסה"נ). כמה אבנים בינוניות שנמצאו הן אולי שריד בנייה. בריבוע I נתגלה מפלס חרסים וחלוקי נחל (לוקוס 107) ומתחתיו, בעומק של כ-0.3 מ', שכבת אדמה חרסיתית ללא ממצאים, שהכילה גושי סידן פחמתי. בריבוע III שכבת הממצא עבה יותר (לוקוס 106, כ-0.4 מ'). עוד נמצא בור ספיגה מודרני (לוקוס 104).
 
בתעלה T1 (מידות 2.0 × 0.6 × 2.0 מ') ממזרח לשטח A לא נתגלו כל שרידים.
 
בשטח B, בפינה הדרומית-מזרחית של האתר, נפתח ריבוע. בשכבה דקה של אדמה חרסיתית (כ-0.05 מ' עובי, 35.75 מ' מעל פני הים) נמצאה כמות גדולה של חרסים מהתקופה הכלקוליתית, מעט חרסים מתקופת הברונזה הביניימית וכמות גדולה של חומר לבנים. צדו המזרחי של הריבוע הופרע מתעלה מודרנית.
 
בתעלה T2 (מידות 3.0 × 0.60 × 2.5 מ') שמדרום לשטח C לא נתגלו שרידים.

בשטח C, במזרח האתר, נפתחו שני ריבועים שאחד מהם נפגע מתעלה מודרנית בצדו הצפוני (איור 3). שכבת אדמה חרסיתית חומה שמתארה גלי (0.6 מ' עובי, 36.0 מ' מעל פני הים) הכילה שברי כלי חרס רבים מהתקופה הכלקוליתית, עצמות בעלי חיים, מעט פריטי צור, כלי אבן, שברי לבנים וחלוקי נחל.
 
בשטח D, בדרום-מערב האתר, נפתחו שני ריבועים באזור שבו הובחן ריכוז עצמות אדם שנפגע עם תחילת עבודות הבנייה. בצפון-מערב השטח נחשפו שני קברי ארגז מלבניים זה לצד זה (2.5 × 2.0 מ'; איור 4:I). כיוונם מערב–מזרח והם בנויים אבנים מסותתות במגוון גדלים. בקבר הדרומי נמצאו במילוי אדמה חומה כהה מהודקת (כ-0.3 מ') עצמות אדם מפוזרות המייצגות לפחות תשעה פרטים, עם חרסים מהתקופות הרומית הביזנטית והעות'מאנית, כלי זכוכית מן התקופה הביזנטית ורעפים מודרניים. צדו הדרומי של הקבר נפגע מעבודות עפר. הקבר הצפוני הכיל מפולת אבני בנייה, עצמות אדם מפוזרות המייצגות לפחות שני פרטים, חרסים מהתקופות הרומית-ביזנטית והעות'מאנית וכמה תכשיטי מתכת ואבן. במילוי שכיסה את הקברים נמצאו שברי צינורות חרס, חרסים מטויחים ופסולת תעשיית זכוכית מהתקופה הביזנטית, שעל פיהם ייתכן כי היה באזור יישוב בתקופה זו.
מדרום לקברים (איור 4:II) נמצאה אבן אחת וכמה חרסים כלקוליתיים, ביזנטיים ומודרניים. מתחת לפני השטח (37.2 מ' מעל פני הים) נחשפה שכבה חרסיתית ללא ממצא המכילה גושי סידן פחמתי שעומקה כ-2 מ' (לוקוס 402).
 
בתעלה T3 (מידות 2.0 × 0.6 × 2.0 מ') שמצפון לשטח D לא נתגלו שרידים.

בתעלה T4 (מידות 2.0 × 0.6 × 2.0 מ') שממזרח לשטח D נתגלו מעט חרסים ב-5 ס"מ העליונים ואילו באדמה החרסיתית שמתחת לא נמצא כל ממצא.
על פי חתך S1 (איור 5) בקצה המזרחי של האתר (מול שטח C) והקידוחים שנעשו ליסודות הבניינים, השכבה הארכיאולוגית (3.0-2.5 מ' מפני השטח) מורכבת מאדמה חרסיתית חומה. בחלקה העליון זוהו חרסים ביזנטיים ובתחתון כלקוליתיים. מתחת לשכבה זו האדמה חרסיתית ללא ממצא (עד 7 מ' עומק) ותחתיה שכבות חמרה וחול. 
 
התקופה הכלקוליתית
ריכוזים גדולים של חרסים לא שחוקים מעידים על אתר שקשה לעמוד על טיבו כיוון שנפגע בעבודות העפר. בשטחים A ו-C מכלולים דומים שההבדלים ביניהם מעידים על שינוי תפקודי או כרונולוגי. החרסים כוללים קערות וקעריות פתוחות דמויות V ומעט קערות מעוטרות בפס אדום על השפה (איורים 3-1:6; 1:7, 2), קערות עמוקות (איור 5-3:7), כלים עם רגל וקובעות שרוב שבריהן הם של החיבור בין הכלי לרגל (איור 4:6, 5), בסיסי בזיכים רבים, בעיקר בשטח A (איורים 6:6, 7; 6:7), כמה ידיות נקב (איור 13:7) השייכות לקעריות קטנות או לבזיכים, פערורים רבים (איורים 8:6; 7:7), פיטסים גדולים ללא צוואר, עם שפות מעוצבות (איורים 11-9:6; 8:7, 9) וקנקנים עם צוואר ארוך או קצר ושפה נטויה החוצה (איורים 12:6; 10:7, 11). על הפיטסים הגדולים ועל הקנקנים מופיעים עיטורים פלסטיים. בשטח C נמצאו שברי מחבצות (איור 14:7).
נמצאו 41 פריטי צור הכוללים נתזים ראשונים, נתזים, מעט להבים-להבונים, שלושה גרעינים ומעט כלים משובררים, בהם שני להבים ונתז. יש לציין חמישה פריטים עם פטינה צהבהבה, העשויים בטכניקת לבלואה, שניתן לשייכם לפליאולית התיכון.
נמצאו כלי אבן רבים הכוללים בעיקר מקבות מחלוקי נחל, שמקורם כנראה בנחל יהוד הסמוך. נמצאו אבני רחיים, קערות בזלת (איור 1:8, 2) השייכות לכלים עם רגל שעל שפתה עיטור חריטה וקערת גיר (איור 3:8). שברים דומים נמצאו בעבר בתעלות בדיקה וייתכן שהם שייכים לאותם כלים (עתיקות 29:42).
נמצאו שתי משקולות: משקולת נול מחרס (איור 4:8) ומשקולת מבזלת (איור 5:8).
נמצאו 65 עצמות בעלי חיים ושתי קונכיות (Glycymerus insubrica) שמוצאן מהים התיכון. כל העצמות מכוסות צמידה גירית ורובן (56) נמצאו בשטח C. העצמות מייצגות בקר Bos taurus) 74%); חזיר 14% (Sus scrofa); עז (Capra hircus) וכבש 12%(Ovis aries). עם עצמות בעלי החיים בשטח A נמצאה עצם שוק (tibia) של אדם מבוגר, אך לא ניתן היה לעמוד על הקשרה הארכיאולוגי. לא ניתן היה לקבוע גיל ומין בעצמות מלבד פרט בקר שזוהה כצעיר ועז אחת (3-2 שנה). אף שכמות העצמות קטנה והניפוי חלקי, המינים המיוצגים במכלול מתאימים למכלולי פאונה מהתקופה הכלקוליתית.
 
תקופת הברונזה הביניימית (הברונזה הקדומה 4)
מעט חרסים שנמצאו בשטחים A ו-B הם קנקנים מתקופת הברונזה הביניימית. על פי טיפוסי הקנקנים ועיטורם (איור 3-1:9) הם שייכים ל'משפחה הדרומית'. מוצא הממצא אינו ברור אך ייתכן כי הוא קשור לקברים שנחפרו סמוך לתל (חדשות ארכיאולוגיות 116).
 
התקופה הביזנטית
מן התקופה הביזנטית נתגלו בשטח D עצמות אדם ומעט שברי זכוכית. עצמות האדם נמצאו פזורות בהשתמרות דלה בשני הקברים ובמילוי שכיסה אותם (לוקוסים 404 ו-405) והן מייצגות לפחות תשעה פרטים. העצמות מלוקוס 404 מייצגות שישה פרטים: ילד (כ-5 שנים) וחמישה פרטים בוגרים (30-20, 40-30, ושלושה פרטים יותר מ-15 שנים). מהפרטים הבוגרים זוהה אחד ממין זכר. העצמות מלוקוס 405 מייצגות לפחות שלושה פרטים בוגרים (20-15, 40-30, ויותר מ-15 שנים) שמהם זוהה לפחות אחד ממין נקבה. תא הקבורה לא נחפר בשלמותו.
רוב החרסים שנתגלו הם שברי גוף של קנקני אגירה, שפות וצווארים של קנקנים מהמאות הה'-הו' לסה"נ (איור 4:9, 5).
נמצאו שברי שני כלים קוסמטיים ופסולת זכוכית בצבע ירוק-כחול המעידה אולי על תעשיית זכוכית באזור. הכלים עשויים משני צינורות מקבילים לצורך החזקת כחל והם שכיחים במאות הד'-הו' לסה"נ. כלי אחד עשוי מזכוכית עבה בצבע ירקרק וללא עיטור (איור 6:9) והאחר מטיפוס mold-blown עשוי מזכוכית בצבע כחול-ירוק ומעוטר ברכסים אנכים (איור 7:9). כלים עם עיטור זה אינם שכיחים בארץ.