שכבה 4
השרידים הקדומים נמצאו כ-3 מ' מתחת לפני השטח (איור 1, חתך); נחשף פן דרומי מקטע קיר בנוי אבני גוויל גדולות מבזלת (W520; איור 3). אל הקיר ניגשת רצפת עפר מהודק שעליה שכבת אפר (לוקוס 519) שנמצאו בה כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2.

 

שכבה 3
מעל לקיר משכבה 4 ובניצב לו נבנה קיר אבני בזלת (W511; איור 3). ניגשת אליו רצפת עפר מהודק (לוקוס 518) שעליה הצטברות אדמה קשה ומפולת אבנים שביניהן נמצאו חרסים מתקופת הברזל 1.

 

שכבה 2
השרידים מתקופת הברזל 1 כוסו בשכבת אדמה שנתגלו בה שברי כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה (לוקוס 512) ללא שרידי מבנים. הממצא כלל כלי אבן ופסולת ייצור.

 

שכבה 1
מתחת לפני השטח נחשפו קטעי קירות (W502 ,W501). בחציו המערבי של הריבוע נחשף מתקן שקירותיו מטויחים בטיח אפור (לוקוס 504). לצדו נבנה טבון גדול (לוקוס 515) המרוצף בשברי קנקנים (איור 4). בטבון נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה הרומית המאוחרת. לאחר שהטבון יצא משימוש נבנה מעל חלקו הצפוני-מזרחי מתקן מאבני גוויל שמתארו רבע עיגול (לוקוס 509). בחלקו הצפוני-מזרחי של הריבוע נמצאו שני קטעי קירות (W507 ,W506) המהווים פינת חדר מהתקופה הרומית המאוחרת (לוקוס 505).
בפינתו הדרומית-מזרחית של הריבוע נחשף בור עמוק (לוקוס 510) שירד עד למפלס הקיר מתקופת הברזל 1 ואף מתחתיו (איור 5). הבור היה מלא באבנים קטנות ונמצאה בו כמות גדולה של שברי כלי חרס בעיקר מהמאות הג' והד' לסה"נ. חפירת הבור פגעה בפינת הקירות מהתקופה הרומית המאוחרת בחלקו המזרחי של הריבוע ובקטע היורד ממנה אל הבור נמצא ממצא מעורב. סמוך לקצה הדרומי של הריבוע נמצאה הפרעה נוספת שחתכה את השכבות מהתקופה הרומית והתחברה לבור. מילוי הבור ואופי ההפרעה, הדומים לממצא במדרון הצפוני של התל מעידים כי הייתה כאן קרוב לוודאי גלישת קרקע שהרסה את מרבית שטחה של גוש חלב הרומית.