כבשן סיד (F2; קוטר 5-4 מ', עומק 2.5 מ'; איור 1). מתארו מעוגל וחלקו התחתון חצוב בסלע ומדופן בחלוקי נחל (0.3-0.2 מ'). מחלקו העליון ששרד לגובה 1.5-1.0 מ' נותרו יסודות הכיפה, הבנויה אבני גוויל במגוון גדלים (1.0-0.1 מ'). פתח הכבשן פונה למערב

(1.5 מ' רוחב). הכבשן, שחלקו העליון נוקה ומחציתו המערבית נחפרה במלואה במחפרון, הכיל אפר לבן ואבני גיר במגוון גדלים, חלקן שרופות. בתחתיתו הובחנה שכבת אפר שחור.

בור (F11; קוטר 4 מ', עומק 2 מ'; איור 2) דמוי פעמון, חצוב בסלע ובמרכז תקרתו פתח עגול (0.9 מ' קוטר). תקרת הבור בצד הדרומי-מזרחי קרסה. שרידיה נחפרו תחילה ידנית ולאחר מכן באמצעות מחפרון עד לסלע. מתחת לראשי דופנותיו הצפונית-מערבית והדרומית-מזרחית של הבור חצובות מגרעות אליפטיות אופקיות (0.2-0.1 מ', 6 ס"מ עומק) ששימשו אולי לקיבוע מתקן דלייה. פתח הבור נמצא נמצא סתום באבנים גדולות וביניהן נמצא מטבע עות'מאני מהמאה הי"ז, ככל הנראה ימי שלטונו של הסולטן אחמד הראשון (1617-1603 לסה"נ; ר"ע 107074), ממטבעת מצרים.

פירים חצובים. נחפרו ארבעה פירים חצובים (F4, חלל סגלגל 0.75 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק; F5, חלל שצורתו לא רגולרית 0.9 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק; F6, חלל עגול 0.3 מ' קוטר, 0.51 מ' עומק; F7, חלל סגלגל 0.9 מ' קוטר, 2.08 מ' עומק). בכניסה לפיר F4 נמצאו שתי מדרגות. הפירים, שנחפרו במלואן, לא הכילו ממצא ולא הובילו לחללים תת-קרקעיים, ייתכן כי ננטשו לפני השלמתם.

מוקדי חציבה. נוקו שישה מוקדי חציבה, ארבעה רדודים (F8, אורך 1.5-1.0 מ', עומק 0.43-0.23 מ'; F10, אורך 2.3-1.0 מ', עומק 0.25-0.05 מ'; F16, אורך 0.8-0.7 מ', עומק 0.29-0.09 מ'; F21, אורך 3.0-2.9 מ', עומק 0.25 מ') ושניים עמוקים (F15, אורך 1.5-0.6 מ', עומק 0.7-0.5 מ'; F18, אורך 1.5-0.6 מ', עומק 0.55-0.75 מ'). במוקדי חציבה F8 ו-F10 נמצאו תעלות ניתוק ברוחב 10-8 ס"מ. דפנות התעלות ואלה שמעל חזית מערה F9 (להלן) שבורות מקריסה. ברצפת מוקד חציבה F21 הובחנו חריצי ניתוק המעידים על הוצאה של לפחות שישה גושי אבן במגוון גדלים. הדופן הצפונית-מזרחית של מוקד חציבה F15 מקומרת בתחתיתה. בצלע הצפונית-מערבית של מוקד חציבה F18 הושארה מדרגה חצובה (0.4 מ' רוחב, 0.4-0.2 מ' עובי, כ-0.3 מ' מתחת לפני השטח). שני מוקדי חציבה מלבניים אלה, המרוחקים 7 מ' זה מזה, זהים במידותיהם ובין דופנותיהם החצובות ושכבת הסלע התחתונה, הלא חצובה, נמצא מילוי אדמה. ייתכן שנועדו לשמש קברים אם כי לא נמצאה לכך עדות.

מערות טבעיות. נחפר שקע טבעי מוקף סלעים (F1, אורך 2.90-2.55 מ', עומק 1.14 מ'),שבצלעו הדרומית-מזרחית נמצאה שן סלע בולטת פנימה. במילוי האדמה שנחפר עד הסלע נמצאו מעט חרסים לא אינדיקטיביים שמקורם בסחף או בפעילות אחרת. נראה שזהו מחסה סלע או מערה טבעית שתקרתה התמוטטה.
נחפרה כניסה למערה טבעית סתומה באדמה ומחצית שקע לא רגולרי בחזיתה (F9). הסלע מעל פתח המערה (1 מ' גובה) מיושר חלקית ומשני עבריו נמצאו חציבות משולשות. בחפירה בפתח המערה לא נתגלה כל ממצא. בשקע שמול הפתח (4.5-4.0 מ') נחפרה מפולת אדמה מעורבת בגושי סלע, שחלקם מהוקצעים ונמצאה בה קערית חרס עשויה ביד (איור 3), מחופה וממורקת אדום, עם ידית לולאה הבולטת מעל לשפתה (High loop handle cup) ובסיס אומפלוס, מתוארכת לסוף תקופת הברונזה הקדומה 1א'. נראה שהשקע נוצר מהתמוטטות חלק מתקרת המערה בעקבות ניסיון חציבה ששרידיו נראים בחזיתה.
עוד נחפרו שישה חללים ושקעים טבעיים במחשוף סלע הגיר שנמצאו ריקים מממצא

(F19 ,F17 ,F14 ,F13 ,F12 ,F3).