שכבה 1
שכבת פני השטח; לא נמצאו שרידי קירות וממצא כלי החרס כלל קערות מזוגגות, כלים שיוצרו בראשיא אל-פוחאר ומקטרות מהמאה הי"ז לסה"נ.
 

שכבה 2
מבנה מלבני (6 × 13 מ') ולצדו כמה חצרות. קירות המבנה נבנו מלבני בוץ על מסד אבני בזלת בגובה שני נדבכים ללא יסודות חפורים. הפתחים, הנמצאים ככל הנראה במפלס ראשי קירות המסד וכן נדבכי לבני הבוץ לא השתמרו ובלייתם הותירה שכבת חומר לבנים מפורר עשיר בשרידים אורגניים. המבנה קורה בגג עשוי טיט, הנשען על עמודי עץ. נתגלו שרידים שרופים של אחד העמודים. קירו המערבי של המבנה התמוטט ובמקומו נבנה קיר חדש, שהצר במקצת את המבנה. קירו הדרומי של המבנה נהרס בחפירת בור אשפה בשנות השבעים של המאה הכ'. נראה כי המבנה נהרס בשרפה עזה ותקרתו קרסה.
מדרום וממערב לאולם המרכזי של המבנה נחשפו חצרות תחומות בקירות, על רצפות שלוש מהן נמצאו שישה טבונים (איור 3) עשויים חומר שרוף שבאחד מהם שרד פתח אוורור. אחד הטבונים נבנה מתחת לרצפת החצר ופגע בשרידי קיר משכבה 3. אל הקיר הדרומי של החצר נבנה מתקן מעוגל בנוי אבנים קטנות שהצטברו בו שכבות אפר עבות.
ממצא כלי החרס כלל קערות מזוגגות וכלים פתוחים וסגורים שיוצרו כנראה בראשיא אל-פוחאר. בחלק העליון של השכבה נמצאו מקטרות. כן נמצאו כמה ראשי חץ מברזל ומטבעות.
 

שכבה 3
מתחת לקירות שכבה 2 נמצאו קטעי קירות מסד מלבני בוץ בגובה שני נדבכים השייכים למבנה שתוכניתו המקוטעת שונה מזו של מבנה שכבה 2. ממצא כלי החרס כלל קערות מזוגגות וכלי ראשיא אל-פוחאר סגורים.
 

שכבה 4
מתחת לקירות שכבה 3 ועד לסלע נמצאו הצטברויות עיים, שרידי רצפות עפר שעליהם כלים ללא שרידי קירות. ממצא כלי החרס בשכבה זו דמה לזה שמשכבה 3.

מהחפירה עולה כי חלק זה של האתר נושב לראשונה בשלהי התקופה הממלוכית או ראשית התקופה העות'מאנית, המאות הט"ז והי"ז לסה"נ. במהלך התקופה, בשכבה 2, נערכו שינויים במבנים עם הקמת מבנה רחב ממדים, השונה בתוכניתו מהבית הכפרי הרגיל. המבנה כולל אולם ארוך וכמה חצרות וייתכן כי שימש חאן. המבנה נהרס בשרפה עזה, בחלקו הדרומי נחפר בור אשפה מודרני וייתכן שקירותיו המקוטעים בחלק המערבי נהרסו ברעידת אדמה אף כי אין לכך עדויות מובהקות.
לממצא כלי החרס חשיבות רבה. בשכבות 3 ו-4 נמצאו כלים שהופיעו באזור לראשונה בתקופה הממלוכית אך נעדרים מהם טיפוסי כלים שנמצאו במכלולים ממלוכים בצפת ונראה על כן כי הממצא שייך לתקופה העות'מאנית הקדומה. ראשיא אל-פוחאר שכלים מתוצרתה נתגלו בחפירה נמצאת בשוליו המערביים של החרמון והיא מרכז ייצור כלי חרס שתוצרתו הופצה בצפון הארץ. נתגלו שני סוגי כלים שמקורם כנראה בראשיא אל-פוחאר. בשכבה 1 נמצאו כלים האופייניים לייצור הכפרי, שימושם נמשך עד ימינו. בשכבות 2–4 נמצאו כלים דומים, עשויים מחומר שאינו 'מתכתי' ומעוטרים בצבעים דהים יותר מכלי ראשיא אל-פוחאר המאוחרים. כלים אלו התגלו גם במכלולים ממלוכים בצפת ונראה אפוא כי ייצור כלי החרס בראשיא אל-פוחאר החל כבר בתקופה זו. בממצא ניתן להבחין בהתפחות כלים אלה. שכבה 3 מתאפיינת בכלים סגורים בלבד ואילו בשכבה 2 מתרבים הכלים הפתוחים.