שטחים A ו-B
התגלו 20 קברי שוחה פשוטים, על פי רוב ללא דיפון, שנכרו לתוך אדמה חומה כהה ולעתים לתוך אדמת החמרה הבתולה. רובד האדמה שכיסה את הקברים לא שרד ולפיכך לא ברור אם היו מצבות או כיסוי אבנים. הנקברים הונחו על צדם הימני בכיוון מזרח–מערב, ראשם במערב פונה דרומה כנהוג בקבורה מוסלמית. על פי רוב נמצא פרט אחד בכל שוחה, למעט קבר אחד שבו נמצאו שני ילדים (לוקוס 128).
בשטח A נחשפו ארבעה קברים (לוקוסים 109, 111, 112, 115, כ-0.5 מ' עומק, איורים 2, 3) כ-1.3 מ' תחת מפלס הרחוב, מרוחקים כ-0.5 מ' זה מזה. קבר 109(איור 4) הכיל קבורת תינוק בן 2.5-1.0 שנים. מעל הנקבר נמצא שקע שאולי היה בסיס למצבה. בקבר 11 נקבר זכר בוגר שגילו 40-25 שנים (איור 5).
בשטח B נחשפו שרידי 14 קברים (איור 6), כ-0.4 תחת מפלס הרחוב. בשל קרבתם לפני השטח היה מצב השתמרות הקברים גרוע מזה שבשטח A וחלקם נמצאו פגועים. שמונה קברים (לוקוסים 114, 116, 119, 120, 122, 123, 128, 131) נחפרו בשלמותם. חלק מהקברים נמצאו זה על גבי זה. עצמות שני פרטים (לוקוסים 105, 106) נמצאו כ-0.3 מ' מעל צמד קברים: לוקוס 114 – קבורת פרט בוגר שגליו 50-40 שנה, מינו לא הובחן ולוקוס 116 – קבורת נקבה שגילה 40-30 שנה (איור 7). קבר 120 הכיל קבורת תינוק שגילו כשנה אחת (איור 8). שלד של בוגר שגילו 25-20 שנה (לוקוס 122; איור 9) נמצא מוסט ביחס לשאר הקברים, אולי בגלל קבורה מאוחרת. קבורות אחרות הן של תינוק שגילו כשתי שנים (לוקוס 123, איור 10) ושל ילד שגילו שלוש שנים (לוקוס 131, איור 11). קברים אחרים חתכו זה את זה; קבורת זוג ילדים צמודים זה לזה שגילם שנה אחת ושלוש שנים (לוקוס 128, איור 12) חתכה את חלקה המערבי של קבורת בוגר (לוקוס 129). כל אלה מרמזים על שימוש ממושך בבית הקברות.
מרבית העצמות נמצאו במצב השתמרות טוב ואפשר היה לשחזר מדדים אנתרופולוגיים כגון גיל ומין וכן בחינה ויזואלית לגילוי פתולוגיות בעצם. עם זאת חלק מגולגלות הבוגרים השתמרו רק בחלקן ולא אפשרו מחקר מורפומטרי. העצמות נבדקו בשטח ולאחר מכן נמסרו לקבורה מחדש לנציג הווקף המקומי. הערכת גיל הפרטים נעשתה על בסיס שלבי התפתחות ובקיעת השיניים (בילדים) ודרגת שחיקתן (בפרטים בוגרים), בשימוש בנתוני השוואה מתאימים. הערכת מין הפרטים הבוגרים נעשתה על פי מורפולוגיה של הגולגולת ומדידת הקוטר הוורטיקלי של הראש הפרוקסימלי של עצם הירך. העצמות מייצגות לפחות 25 פרטים, מהם שבעה תינוקות, שני ילדים, מתבגר אחד ו-15 בוגרים בגילאים שבין 20 ל->60. התפלגות גילים זו נפוצה באוכלוסייה של בית קברות היסטורי.
בשל מצבן הפרגמנטרי לא נמצאו פתולוגיות בעצמות הארוכות של הנקברים. נבדקו כיפות הגולגלות (porotic hyperostosis) וגג ארובות העין (cribra orbitalia) לזיהוי אנמיה או פגיעה של מחלות זיהומיות, אך תדירות פגיעות אלו בעצמות לא נמצאה חריגה מן הממוצע הידוע.

שטח C
הישר תחת מפלס הרחוב המודרני נמצאה אדמת חמרה סטרילית (איור 13) שבתוכה שקעים ובהם מילויים עשירים בכלי חרס. בשקע גדול בצפון השטח (לוקוס 134; כ-0.6 מ' עומק) נמצאו כלי חרס רבים המתוארכים לתקופה העבאסית. כשבעה מטרים דרומה נמצא שקע קטן יותר (לוקוס 132) ומדרום לו נערמה אדמה בצבע חום כהה (לוקוס 136) עם אבני גוויל לא סדורות. הממצא כלל שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית. בקצהו הדרומי של השטח נחשפה הדופן הצפונית של מתקן (לוקוס 139; איור 14) שנכרה לתוך אדמת חמרה סטרילית. המתקן כולל אבן גזית ניצבת כעמוד ועליה ולצדיה אבני גוויל. ממזרח לאבן הגזית נמצאה מפולת של אבני גוויל וכמות גדולה של אפר.

הממצא בשטח בית הקברות היה דל מאוד וכלל שברי כלי חרס אחדים, בהם קערות (איור 1:15, 2) ופכים (איור 3:15, 4) ממשפחת הכלים העשויים טין צלהב המתוארכים לתקופה העבאסית. בשטח C נמצא מכלול כלי חרס מהתקופה העבאסית בלוקוס 134 שכלל קערות מזוגגות (איור 5:15–8), קדרות (איור 9:15), סירי בישול (איור 10:15, 11), קנקנים (איור 12:15), פכים ממשפחת הכלים העשויים טין צלהב (איור 13:15, 14) וצלמית בעל חיים (איור 15:15). במתקן שבדרום שטח C (לוקוס 139) נמצאו כלים מהתקופה הממלוכית, בהם קערה שלמה (איור 16:15), סיר בישול (איור 17:15) ופך מזוגג (איור 18:15).
בקבר התינוק בשטח A (לוקוס 109) נמצא עגיל ברונזה (איור 1:16) צמוד לצד ימין של הגולגולת. במילוי שכיסה את קבורת התינוק התגלה אבזם (איור 2:16). בשטח C, בלוקוס 134 נמצאו שני מקלות כחל (איור 3:16). בדרום השטח, במילוי (לוקוס 136) וצמוד למתקן (לוקוס 139) נמצאו שני מטבעות: מטבע איובי, מתוארך למאות הי"ב-י"ג לסה"נ (ר"ע 75821) ומטבע ממלוכי מסוף המאה הי"ד (ר"ע 75822).