נפתחו שני שטחים (B ,A; איור 2). בשטח A נחפרו שלושה ריבועים וחצי (A4–A1) ובשטח B נחפרו שני ריבועים וחצי (B3–B1).

 
שטח A
בריבוע A1 נחשפה מחצבה רדודה וישרה (L101; אורך 5.2 מ'; איור 3) ששימשה לחציבת חומר גלם לבנייה. נחשפו תעלות שהקיפו גושי אבן עד ניתוקם. בחלקה הצפוני של המחצבה נותרה אבן שניתוקה לא הושלם (0.30 × 0.40 × 0.73 מ'; איור 4). ממערב למחצבה הוצאו שברי אבנים, כנראה פסולת חציבה. את חלקה הדרומי של המחצבה אפשר לראות מחוץ לשטח הריבוע סמוך לקיר (W10) שבריבוע A2.
 
בריבוע A2, כ-1 מ' מדרום לריבוע A1, נחשפו שני קירות שאולי יצרו פינה (W11 ,W10). קיר 10 (כ-3.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב מרבי) בנוי הישר על סלע האם, בבנייה יבשה מאבני גזית גדולות מסותתות למחצה מגיר (0.3 × 0.7 × 1.0 מ' גודל ממוצע); הקיר נבנה במקביל למחצבה שנחשפה בריבוע A1. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד, אך אפשר להבחין במפולת אבנים ממזרח לו. קיר 11 בנוי גם הוא מאבני גזית מסותתות למחצה והשתמר חלקית (כ-3 מ' אורך, 0.45 מ' רוחב). בחתך שנחפר בחלקו המערבי של הקיר (L126) נראה כי הקיר מאוחר למחצבה. צמוד לקיר מצפון אפשר להבחין בשרידי חציבה רבועה (L125), אולי שרידי מתקן. ייתכן שקירות אלה נבנו מאבנים שנחצבו מהמחצבה הצמודה אליהם מצפון. אל הקירות ניגשה רצפת פסיפס שבתשתיתה טיח בהיר; ברצפה שרק חלק זעיר שרד ממנה (L119; מידות 0.20 × 0.22 מ'; איור 5), אפשר להבחין בעיטור במגוון צבעים, אך קשה לעמוד על טיבו בשל מצב השתמרותו הגרוע.
 
בריבוע A3 נחשפה מחצבה לאבני בנייה. נותרו בה אבני בנייה אחדות שלא נותקו מהסלע (L121; מידות 0.35 × 0.45 מ'; איור 6), ותעלות שהקיפו את גושי האבן. בחלק המערבי של הריבוע אפשר להבחין במדרגת סלע חצובה (L127; כ-1.5 מ' אורך), ובחלק הצפוני נחשפה חציבה רבועה שממנה הוצאה אבן בנייה אחת (L128).
 
בריבוע A4  נחשפה מחצבה שמתארה דמוי האות 'ר' (1.8 × 5.0 מ', 1.4 מ' עומק); בחלקה העליון נחצבה מדרגה (L112; אורך 4 מ', רוחב 0.7 מ'; איור 7).
 
שטח B
בריבוע B1 (איור 8) לא נמצאו שרידים קדומים, פרט לאבני גוויל גדולות אחדות (לא צוירו), כנראה חלק ממפולת.
 
חצי ריבוע B2 סמוך לתוואי הזרימה של נחל אזוב. ברובד קונגלומרט של אבני סחף (כ-1 מ' עובי מרבי) נחשפו שני קירות (W13 ,W12; איור 9) שיצרו פינה. קיר 13 (2.7 מ' אורך) שכיוונו צפון–דרום נבנה משני נדבכי אבני גזית גדולות (0.5×0.9 מ' בממוצע) ונדבך אחד עליון של אבני גוויל בינוניות. קיר 12 (2.1 מ' אורך) בנוי מאבני גזית גדולות, כיוונו מזרח–מערב וחלקו מוסתר בחתך הדרומי של ריבוע החפירה. הקיר השתמר לגובה של עד שני נדבכים. אל הקירות ניגשה רצפה (L129) שממנה שרדה אבן אחת, מסותתת היטב (0.22× 0.55 מ'; איור 9). רצפת טיח שגונה צהוב ניגשה לקיר 13 ממזרח (L130).
 
בריבוע B3 נחשפו שתי רצפות פסיפס תעשייתי (L124 ,L120; כ-2 × 2 ס"מ גודל האבנים) שביניהן מחיצה בנויה מנדבך של אבני גזית (איור 10). הרצפות נחפרו חלקית ונראה כי היו חלק מגת גדולה ומשוכללת שכמוה נמצאו בכמויות גדולות למדי בחפירות קסטרה בעבר. גת כזו, משוחזרת בחלקה, נמצאת כ-80 מ' דרומית-מערבית לריבוע החפירה.
 
בשני שטחי החפירה נאספה קרמיקה רבה המתוארכת לתקופה הביזנטית, בעיקר למאות הה'–הו' לסה"נ והיא כוללת סירי בישול (איור 1:11, 2), קדרה (איור 3:11), קנקנים (איור 4:11–7), אמפורה (איור 8:11) ומכסה (איור 9:11).
 
החפירה, שנמצאו בה שרידי מבנים ומחצבות, חלקם במצב השתמרות גרוע, מוסיפה מידע על גבולה הצפוני של העיר קסטרה בתקופה הביזנטית.