נחשפו שרידי קיר (W10; אורך 9 מ', רוחב 1 מ'; איורים 1, 2) בנוי משתי שורות של אבני גיר מסותתות חלקית (0.35 × 0.35 × 0.40 מ' גודל האבנים) וביניהן מילוי אדמה ואבנים קטנות. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד והושתת על אדמה. בסביבת הקיר נמצאו חרסים, ובהם קערה (איור 1:3) וקנקנים (איור 5:3–7) מהתקופה הביזנטית. בקיר נחפר חתך (L105) ונמצאו בו שברי קדרות בישול (איור 2:3, 3) וקנקן (איור 4:3) מהתקופה הביזנטית.

 
סמוך לשטח החפירה תועדו שרידי מערת קבורה (איורים 1: חתך 11; 4) שנפגעה קשות במהלך בניית מלון מרום ושרדה ממנה רק דופן אחת. היעדר ממצא מתארך והפגיעה הקשה אינם מאפשרים לתארכה.