נחשפו שתי גתות (B ,A; איור 2). גת A פשוטה, ולה משטח דריכה רבוע (L102; כ-1.6 × 1.6 מ'; איור 3) ובור איגום (L103; כ-1.00 × 1.05 מ') חצוב בקפידה ללא סימני טיח. בקצה הדרומי-מזרחי של בור האיגום חצוב בור איסוף לשאריות התירוש (0.3 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק). גת B משוכללת ומטויחת, ולה משטח דריכה מלבני (L106; מידות 2.08 × 2.70 מ', 0.170.22 מ' עומק; איור 4) ששוליו הוחלקו. שקעים טבעיים שנפערו במשטח מולאו באבנים וכנראה טויחו מעל. מדרום-מערב נמצא בור איגום (L105; מידות 1.90 × 1.97 מ', 1.7 מ' עומק; איור 5) ובינו לבין משטח הדריכה מקשרת תעלה חצובה להולכת התירוש (L109; אורך 1.75 מ', עומק 0.4 מ'). בצד הדרומי של בור האיגום חצובות ארבע מדרגות ובפינה הצפונית-מזרחית נמצא בור איסוף לשאריות התירוש (0.65 מ' קוטר, 0.35 מ' עומק). סמוך לבור האיגום נתגלה בור סינון (L107; מידות 0.65 × 0.70 מ', 0.52 מ' עומק; איור 6). נמצאו שברי קנקנים אחדים המתוארכים לתקופה הביזנטית, המאות הה'הז' לסה"נ (איור 7).

 
תיארוך הגתות על סמך הממצא הקרמי לתקופה הביזנטית מלמד שהאזור שימש לתעשיית יין בתקופה זו. הגתות נמצאו קרוב לאתר חורבת כושר, שמרבית המבנים ששרדו בו מתוארכים לתקופה העות'מאנית. לפיכך אפשר שתחת השכבה העות'מאנית ישנם שרידים מהתקופה הביזנטית.