התגלה קטע של דרך סלולה (L6; איורים 1–3), הנתחמת משני צדיה בקירות מקבילים (W8 ,W2), המרוחקים 2.1 מ' זה מזה. הדרך עשויה מגיר כתוש מעורב באבנים קטנות וחרסים, והיא משופעת למזרח. קיר 2 (9 מ' אורך חשיפה) הושתת על משטח סלע גיר, המשתפל מצפון לדרום (איור 4). הפן הדרומי של הקיר נבנה מאבני בזלת גדולות, ואילו הפן הצפוני נבנה באבני גוויל קטנות; האבנים לוכדו בחומר מליטה לבן. קיר 8 נהרס פרט לשתי אבנים שהשתמרו ממנו בדרום-מזרח הריבוע. הן הושתתו על אדמה ובולדרים מכיוון שהסלע במקום נמוך. נראה שהקיר נסחף במדרון לכיוון דרום, אך התוואי שלו ניכר צמוד לקטע הדרך שהשתמר.

מתחת לדרךהתגלו שני מטבעות (L9; ר"ע 142154, 142155) מהתקופה האומיית פוסט רפורמה (697–750 לסה"נ). על הדרך ומתחתיה התגלו חרסים המתוארכים לתקופה האומיית (המאות הז'–הח' לסה"נ), ובהם קדרה (איור 8:5), מחבת (איור 9:5), מכסה (איור 10:5) וקנקנים (איור 11:5–13). בלוקוסים מעורבים בחפירה התגלו שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית (המאות הד'–הה' לסה"נ), ובהם קערות מטיפוס LRC (איור 1:5–3), קערות מטיפוס CRS (איור 4:5–6) וסיר בישול (איור 7:5). עוד התגלו בלוקוסים מעורבים שברי כלי זכוכית, המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית ולתקופה האומיית (מסוף המאה הו' ועד למאה הח' לסה"נ), פרט לשבר אחד המתוארך לשלהי התקופה הרומית.
 
בחפירה נחשפה דרך סלולה ורחבה, תחומה בשני קירות,העולה אל הכפר מכיוון מזרח. היא מתוארכת על פי המטבעות והחרסים לתקופה האומיית (אמצע המאה הח' לסה"נ). נראה כי הייתה זו דרך ראשית, והיא מלמדת אולי על חשיבותו של היישוב בתקופה זו.