נחל כרכור

האתר משתרע על שתי גדות נחל כרכור.
4 (נ"צ 180778/580421). זוהו שרידי קירות של מבנים בנויים מאבני גיר בינוניות (0.4 מ' רוחב). סמוך להם הובחנה פזורת חרסים דלילה מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
5 (נ"צ 180757/580256). בגדה הצפונית של הנחל זוהו שרידי סכר (4 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 1 מ' גובה; איור 2) שכיוונו צפון–דרום, הבנוי מאבנים גדולות עם מילוי אבנים בינוניות מעורב בחומר מליטה וחרסים. פיזור אבני בנייה נראה לצד הסכר, כנראה שרידי מבנים שלא השתמרו. נוסף על אלה זוהה פיזור דליל של צור וחרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית. 
8 (נ"צ 181124/579743; איור 3). בור מים חצוב ושוקת. הבור דופן בבטון בימינו, והוא בשימוש עד היום. סמוך לבור זוהה שפך של חומר גירני שמקורו בחומר שהוצא מהבור. ייתכן שהבור בן זמננו.
 
נחל בתרים מערב
13 (נ"צ 184028/578724; איור 4). בראש גבעה זוהו מבנה רבוע (4.5 × 5.0 מ') שקירותיו בנויים מאבנים בינוניות (0.5 מ' רוחב) ושלוש מערות שכנראה שימשו למגורים. לאחת המערות חצר תחומה בקיר בנוי מאבנים בינוניות (0.6 מ' רוחב). על המדרון לצד פתחי המערות אותר פיזור צור דליל. צידו הדרומי-מזרחי והדרומי של האתר תחומים בגדרה. נוסף על אלה אותרו פזורת חרסים דלילה מהתקופה הביזנטית ופזורת של חרסים רבים מטיפוס כלי עזה שחורים מהתקופה העות'מאנית. 
 
כתף בתרים
20 (נ"צ 185280/57752; איור 5). בור מים גדול מלבני שפתחו עגול (כ-4 מ' קוטר); הפתח כוסה חלקית בבטון בימינו.
21 (נ"צ 185449/577318). שרידי בנייה ופזורת חרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית.
22 (נ"צ 185305/577436). פיזור פריטי צור על שטח גדול (כ-60 מ"ר), בעיקר על המדרון המזרחי. צפיפות הפיזור נמוכה (עד 10 פריטים למ"ר). באתר הובחנו גרעיני נתזים רבים, פסולת סיתות, להבים וכלי אד הוק.
 
אתרים חדשים
1 (נ"צ 180379/581278). פזורת חרסים דלילה מהתקופה הביזנטית ופסולת סיתות של צור (2–3 פריטים למ"ר). התגלה להב מגל כלקוליתי עם ברק שימוש. בשטח נעשו עבודות חקלאיות בימינו.
2 (נ"צ 180479/179815). פזורת דלילה של צור וחרסים על מדרון של גבעה (פחות מ-5 פריטים למ"ר). בממצא פסולת סיתות צור שזמנה לא ברור וחרסים מהתקופה הביזנטית.
3 (נ"צ 180561/580654). פתח חצוב בסלע שהוביל לחלל תת-קרקעי (0.3 × 0.4 מ'; איור 6); ייתכן מערה קרסטית.
6 (נ"צ 181012/579780). פיזור דליל של פריטי צור שזמנם לא ברור וחרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית מטיפוס כלי עזה שחורים.
7 (נ"צ 181149/579713). שתי תעלות הזנה שנחפרו על המדרון הדרומי של נחל כרכור שהוליכו לבור מים.
9 (נ"צ 183542/579025). שרידי סכר החוצה את ערוץ הנחל (0.4 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה; איור 7), הבנוי מאבנים בינוניות שהשתמרו לגובה שלושה נדבכים.
10 (נ"צ 183635/579086(. קיר בנוי מאבנים בינוניות אחוזות באדמת לס (0.4 מ' גובה), אולי שרידי סכר.
11 (נ"צ 183860/578672; איור 8). בור מים שפתחו בנוי מבטון וסגור במכסה מתכת. סמוך לבור נמצא שפך של חומר גירני שמקורו בחומר שהוצא מהבור. ייתכן שהבור בן זמננו.
12 (נ"צ 183853/578663). תעלת הזנה רדודה (0.3 מ' עומק) חפורה בקרקע, השייכת לבור המים באתר 11.
14 (נ"צ 183985/578543). בור מים, אולי בן זמננו, שפתחו בנוי מבטון. סמוך לבור זוהה שפך של חומר גירני שמקורו בחומר שהוצא מהבור.
15 (נ"צ 183770/578614). גדרה היקפית (כ-0.6 מ' רוחב) היוצרת מתחם. היא בנויה שני פנים של אבנים בינוניות.
16 (נ"צ 184209/578651). סכר בערוץ נחל, הבנוי מאבנים בינוניות, שהשתמרו לגובה שלושה נדבכים (1 מ' גובה, 0.4 מ' רוחב).
17 (נ"צ 184678/578352). שרידי מבנה הבנוי מאבנים בינוניות. זוהה פריט אדריכלי מגולף מאבן, ייתכן חלק מכרכוב (איור 9). פזורת דלילה של חרסים מטיפוס כלי עזה שחורים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית.
18 (נ"צ 185425/578650; איור 10). בור מים הבנוי מאבנים בינוניות ותעלת הזנה בנויה. סמוך להם זוהו ראשי קירות, אולי שרידי בריכה.
19 (נ"צ 186536/579267). פזורת חרסים דלילה מהתקופה הביזנטית ומעט פריטי צור שזמנם לא ברור.
 
הסקר משקף את תפרוסת האתרים הארכיאולוגיים בשטח המשיק לבקעת באר שבע ממערב. תועדו אתרים מהתקופות הפרהיסטוריות, הביזנטית, האסלאמית הקדומה ומשלהי התקופה העות'מאנית. נראה כי רוב האתרים היו מאוכלסים בתקופה הביזנטית, כאשר היישוב בנגב פרח.