בשטח 10 (4.0 × 6.5 מ'), בצפון-מזרח המגרש, נחשפו שרידי מחצבה (לוקוס 101; 2.0  × 2.5 מ', 0.15 מ' עומק) ושלושה בורות עגולים חצובים בסלע (לוקוסים 104-102; 1.1–1.2 מ' קוטר, 0.7-0.6 מ' עומק; איורים 2, 3).
בשטח 11 (2.5  ×  4.0 מ'),בדרום-מערב המגרש נחשפה מחצבה נוספת (לוקוס 117; 2.85  ×  3.50 מ', 0.3 מ' עומק) שניתן להבחין בה בתעלות ניתוק האבנים ודפוס תבניתם. במחצבה נחצב בור עגול בסלע הקרטון; חציבתו הופסקה בהגיעה לסלע הרך (לוקוס 116; 1.1 מ' קוטר, 0.7 מ' עומק; איורים 4, 5).
 

ממצא כלי החרס הדל כלל מעט שברי גוף מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.