חורבה (מס' 108). שרידי חמישה מבנים לפחות הכוללים שלושה-ארבעה חדרים מסודרים סביב חצרות. הקירות בנויים אבני גוויל ואבנים מסותתות בגסות (2.0-1.5 מ' גובה השתמרות). את החורבה תוחם קיר הבנוי אבני שדה גדולות ובינוניות. בעקבות חפירות שוד התברר כי מילוי העפר בחדרים כולל אבני מפולת רבות, חרסים מן התקופות הברזל וההלניסטית, אבני שחיקה ושברי זכוכית. בין החורבה לאתר המרכזי בחורבת עורבה דרך עתיקה (מס' 105; 2.0-1.8 מ' רוחב) התחומה באבני גוויל בינוניות שהושתתו על הסלע.

 

שרידי מבנים (מס' 66, 90, 139, 147).
אתר 66, בוואדי שבין חורבת עלית וחורבת עורבה, כולל שרידי מבנה גדול ובו ארבעה-חמישה חדרים (10 × 15 מ'). למבנה קירות הבנויים אבני גוויל גדולות במיוחד ואבנים מסותתות בגסות שהושתתו על גבי סלע והשתמרו לגובה שניים-שלושה נדבכים. במרכז החדר המרכזי בולט גוש סלע גדול ועליו שרידי חציבה. הקיר הדרומי של המבנה הוא קיר תמך של הדרך העתיקה (מס' 67; 2.0-1.8 מ' רוחב) המקשרת בין שתי החורבות המרכזיות. אבני השפה של הדרך הן אבני גוויל גדולות ובינוניות. קטעים נוספים של דרך זו (מס' 77, 78) אותרו קרוב לפסגת הגבעה שעליה חורבת עורבה. צמוד למבנה ממערב נמצא בור מים חצוב עם פתח עגול (0.8 מ' קוטר).
אתר 90 (איור 2), בשוליים הדרומיים של ח' אל-מקעורה, כולל שרידי מבנה בן חמישה חדרים לפחות, מסודרים סביב חצר מרכזית. קירות המבנה בנויים אבנים מסותתות בגסות, לפחות שלושה-ארבעה נדבכים גלויים לעין. ערמות אדמה ליד הקירות עשירות בחרסים המתוארכים לתקופה הרומית מעידות על חפירות שוד.
באתר 139, על גבעה שטוחה מעל נחל גדור, התגלו שרידי שני מבנים שהשתמרו לגובה 1.0–1.5 מ'. קירותיהם בנויים בדומה לקירות המבנה באתר 90. גם במבנה זה עקבות שוד וגם הוא מתוארך על פי החרסים לתקופה הרומית.
באתר 147 שרידי מבנה, אולי שומרה, עם קיר צפוני מתעגל. קירות המבנה שהושתתו על סלע ונבנו באבני גוויל גדולות ובינוניות, השתמרו לגובה נדבך אחד או שניים.
 

שומרות (מס' 8, 13, 16, 17, 28, 29, 30, 56, 64, 88, 111, 114, 128, 130).
שומרות 8, 16, 17, 28, 30, 64, 114, 128, 130 (2.5 × 2.5 מ') בנויות אבנים גדולות בבנייה יבשה וקירותיהן הושתתו על גבי הסלע. פנים השומרות נמצא נקי מאדמה. קירות שומרה 13 השתמרו לגובה אחד עד שלושה נדבכים. המבנה נמצא מלא באבנים ואפשר ששימש ערמת סיקול. ליד שומרה 29 (2.0 × 2.5 מ') נמצא מתקן מלבני (1.8 × 2.0 מ') חצוב בסלע וסביבו חמישה ספלולים קטנים ורדודים. באתר 56 ארבע שומרות זהות בגודלן (2.0 × 3.0 מ') המרוחקות 5–10 מ' זו מזו; קירותיהן הושתתו על גבי סלע והשתמרו לגובה מרבי של ארבעה-חמישה נדבכים. פנים השומרות כמעט נקי מאדמה. ליד שומרה 88 (2.5 × 3.0 מ') נמצא ספלול (0.2 מ' קוטר), בדומה לספלול ליד שומרה מס' 111 (3 × 3 מ').
 

גתות (מס' 9, 26, 59, 63, 86, 93, 112, 117, 119, 127, 134, 135, 141). את 13 הגתות שהתגלו ניתן לחלק לארבע קבוצות, על פי צורת משטח הדריכה. הקבוצה הראשונה כוללת את גתות 9, 26, 112 (איור 3), 117, 127, 135 שלהן משטחי דריכה ובורות איגום מלבניים עם פינות ישרות. ליד גת 9 נמצא ספלול (0.18 מ' קוטר) וכמטר אחד מזרחה מבור האיגום נמצאו שני ספלולים נוספים חצובים במשטח סלע מפולס. את הקבוצה השנייה מייצגת גת 59 שמשטח הדריכה שלה (3.4 × 3.2 מ') חצוב בסלע (0.3–0.4 מ' עומק). רצפת המשטח נטויה כלפי בור האיגום שמדרום. תעלה רדודה חצובה כמעט ממרכז משטח הדריכה ומוליכה אל הבור, בדומה לגת 86. ממזרח למשטח הדריכה וצמוד לו חצוב משטח דריכה נוסף (2.90 × 2.75 מ'). מיקום בור האיגום לא ברור בשל צמחייה ואדמה המכסים את האתר. הקבוצה השלישית כוללת את גתות 63 ו-134 שמשטחי הדריכה שלהן מלבניים עם פינות מעוגלות ובורות איגום חצובים ממערב להם. תחת משטח הדריכה של גת 63 נחצבה מערה עם פתח רחב. הקבוצה הרביעית כוללת שלוש גתות (93, 119, 141) עם משטחי דריכה ובורות איגום קטנים במיוחד שנמצאו בכמה אזורים בסקר. לגת 93 משטח דריכה (1.9 × 2.3 מ') ובור איגום (0.6× 0.6 מ') עם פינות מעוגלות. לגת 119 (איור 4) משטח דריכה (1.2 × 1.3 מ') ובור איגום חצוב מדרום (0.5 × 0.6 מ'). ליד הגת שלושה ספלולים חצובים במשטח סלע אחד. לגת 141 משטח דריכה (1.1 × 1.5 מ') ובור איגום (0.4 × 0.4 מ') חצוב בצדו הארוך.

בודדות לשמן (מס' 11, 22, 55, 61, 94, 97, 98, 131). למתקנים 11, 22, 55, 94, 98, 131 משטח כתישה סגלגל רדוד וספלול לאיסוף נוזלים (0.18–0.20 מ' קוטר). צמוד לבודדה 11 ארבעה ספלולים קטנים. לבודדות 61, 97 משטחי כתישה עגולים (0.8–0.9 מ' קוטר) ואגן איסוף (0.45 מ' קוטר). ליד בודדה 61 ערמת סיקול (5 מ' קוטר) מוקפת בקיר תמך בנוי אבני גוויל בינוניות. סביב בודדה 97 נמצאו ספלולים חצובים על גושי סלע בפיזור לא רחב (איור 5).

 

ספלולים (מס' 3, 4, 6, 7, 18, 21, 23, 29-1, 36, 46, 52, 57, 65, 70, 71, 82, 82-1, 100, 102, 113, 120, 133, 136, 140, 142, 145). בכל אזור הסקר נמצאו ספלולים רבים חצובים בגושי סלע מפולסים וטבעיים. לספלולים 3, 6, 7, 29-1, 52, 113 צורת קונוס (עד 0.2 מ' קוטר עליון). קבוצה נוספת היא ספלולים 4, 21, 23, 120, 145 (עד 0.4 מ' קוטר). הקבוצה הגדולה היא של ספלולים גדולים (0.5–0.6 מ' קוטר): 18, 57, 65, 70, 102 (איור 6), 133, 136, 140, 142. ספלולים 71 (איור 7), 82, 82-1, 100 הם קבוצה נפרדת, צורתם אליפטית (0.30 × 0.18 מ'; 0.12–0.15 מ' עומק). באתר 36 שמונה ספלולים ובור מלבני (1.5 × 1.8 מ'). באתר 46 שלושה ספלולים (0.2 מ' קוטר ממוצע) חצובים על משטח סלע (5 × 6 מ') ובור מלבני (2.0 × 0.8 מ') חצוב לצדם, שהיה אולי בור איגום של גת.

 

בורות מים (מס' 15, 31, 38, 43, 53, 68, 87, 92, 106, 115, 116, 121, 123, 144). בורות מים חצובים התגלו בסביבות החורבות ובשטחים חקלאיים. לרובם פתחים עגולים (0.8–1.2 מ' קוטר). ליד בור 106 התגלתה מערה עם פתח מלבני חצוב (0.8 × 1.0 מ'). באתר 87 השוכן על מדרגת עיבוד רחבה נמצאו בור מים שדופנותיו מטויחים בטיח אפור ומערה גדולה עם פתח רחב, מלאה אדמה. הפתח לבור מים 92 (1.0 × 1.2) נמצא סתום באבן גדולה; סמוך לשפת הבור חצוב ספלול (קוטר 0.85 מ'). לבורות מים 38, 116 פתחים סגלגלים (0.85–1.10 מ'). בור 115 היה במקורו מערה, מובילות אליו שלוש מדרגות חצובות. דופנותיו הפנימיות מטויחות בטיח הידראולי אפור. לבור מים (או מערה) 121 פתח הרוס והוא נמצא מלא באדמה עד מחציתו.

 

חציבות (מס' 47, 143). שתי חציבות קטנות שלכל אחת לפחות ארבע פינות חצובות.

 

דרכים עתיקות (מס' 54, 85, 105). דרך 54 (1.8–2.2 מ') מובילה כנראה מחורבת בוץ לשטחים חקלאיים (איור 8). אבני השפה שלה הן אבני גוויל גדולות ובינוניות שהושתתו על גבי סלע. קרוב לקצה הדרומי של קטע הדרך ספלול (0.55 מ' קוטר). קטעי הדרכים העתיקות 85, 105 מובילות מח' אל-מקעורה לחורבת עורבה (1.5–1.8 מ' רוחב); אבני השפה הן אבני גוויל בינוניות שהושתתו על סלע. לצדי הדרך כמה מתקנים חצובים.

 

ערמות סיקול (מס' 14, 40, 96, 125, 132). כל הערמות (5–6 מ' קוטר) נתחמות בקירות הבנויים אבני גוויל בינוניות וקטנות למעט ערמת סיקול 96 שהיא גדולה יותר 

(8.0 × 4.7 מ') ואפשר שהיא מכסה מבנה עתיק.

 

מכלאות (מס' 10, 33, 69, 95). ארבע מכלאות שנמצאו באזור הסקר תחומות בקירות הבנויים מאבני גוויל גדולות ובינוניות שהושתתו על סלע והשתמרו לגובה של שניים-חמישה נדבכים. למכלאות מגוון גדלים: 10 – 7 × 10 מ'; 33 – 15 × 20 מ'; 69 – 5 × 7 מ'; 95 – 15 × 15 מ'.

 

מערות מגורים (מס' 25, 32, 39, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 58, 60, 62, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 91, 109, 110, 118, 124, 126, 146). למערות פתחים רחבים בדרך כלל וצורה לא רגולרית. ליד פתחיהן נמצאו לעתים שרידי חציבות וספלולים. לחלק מהמערות חצרות בנויות משורה אחת של אבני גוויל (25, 39, 48, 73, 74, 75). תקרות כמה מערות התמוטטו (50, 58, 60, 79, 80).

 

מתקנים חצובים (מס' 76, 129). בור 76, מלבני, חצוב בסלע (0.9 × 1.7 מ'; איור 9) והתגלה מלא אדמה. אפשר שזהו הוא בור איגום של גת. מתקו 129 (קבר?) חצוב בסלע ונמצא מקורה בלוחות אבן שטוחים (2 מ' אורך).

 

אבן ים (מס' 122). האבן נמצאה שלא באתרה ועל פי פניה יש להניח שהיא לא הייתה בשימוש. סמוך לאבן כמה חציבות עגולות ואפשר שנחצבו כאן אבני ים.