נחפר המכלול הדרומי ונפתחו שני שטחים (איור 1). בשטח המזרחי נחשפו שרידי מבנה שקירותיו (W4 ,W3 ,W2; איור 2) בנויים חלוקי אבן מלוכדים באדמת לס, שייתכן שהם מסד לקירות לבנים. צמוד לקירות 2, 3 נחשפו אבני גזית ששימשו אולי ספסל או חלק מקיר פנימי. רצפת המבנה, המרוצפת בחלקה בחלוקי אבן (לוקוס 13) ובחלקה המזרחי עשויה אדמה כבושה (לוקוס 17), ניגשת לבניית הגזית. ממערב לקיר 2 נחשפה רצפת אדמה כבושה (לוקוס 12) שנתחמה בצפונה בקיר W1, הבנוי נדבך אבן אחד וייתכן שהיה חלק מחצר קטורה. בריבוע שנפתח במזרח השטח נחשפו שרידי קירות (W7 ,W6) שאליהם ניגשת רצפת אדמה כבושה (לוקוס 16). צמוד לפן הפנימי של קיר 7 נחשפו שריד טיח, הנמשכים גם בקיר 6. ממזרח למכלול שנחפר תועדו על פני השטח שרידי קיר נוסף (W8) שאולי שייך אף הוא למכלול בית החווה.

 

על רצפת החצר (לוקוס 12), רצפת החלוקים (לוקוס 13) והמשכה מזרחה (לוקוס 17) ובמפולות שהוסרו מעליהם נמצאו כלי חרס מהתקופה הביזנטית המאוחרת, בהם שברי קעריות וקערות מקומיות ומיובאות (איור 3-1:3, 5, 6), קדרות (איור 4:3, 9-7), כלי בישול, מכסים (איור 10:3, 11), קדרת בישול (איור 12:3), ופך (איור 13:3). כן נמצא שבר צינור חרס (איור 14:3), שני קנקני שק (איור 15:3, 16) וקנקן עזה (איור 17:3). על אחד מקנקני השק (איורים 15:3; 4) נמצאה כתובת בת שלוש אותיות (OMI ,ομι) ביוונית האופיינית לתקופה הביזנטית, כנראה שם בית יוצר או מחסן. נמצאו שברי כלי זכוכית: שבר שפת נר, קערה עם ידית אוזן האופיינית לתקופה הביזנטית ושפת קערה רדודה עם סימני חריצים, המתוארכת לתקופה הרומית המאוחרת–הביזנטית. על רצפה 12 נמצאו מתכות: שברי שלושה מסמרי ברזל ושבר כלי נחושת, כנראה חלק מפעמון גמל ללא ענבל. כמו כן נמצאו שברי עצמות בעלי חיים ושבר צדפת אם הפנינה.