גתות. גת 14 (איורים 3, 4) כוללת משטח דריכה רבוע רדוד (לוקוס 140; 0.8 × 0.8 מ', 0.18 מ' עומק) ובור איגום סגלגל (לוקוס 141; 0.2 מ' עומק). במילוי שהצטבר בגת התגלו שברי גוף אחדים של כלי חרס, המתוארכים לתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. גת 16 (איורים 5, 6) כוללת משטח דריכה גדול (לוקוס 160; 4.5 × 5.0 מ') ושני בורות המחוברים בנקב (לוקוס 161 — 1.8 × 2.0 מ', 1.8 מ' עומק; לוקוס 162 — 1.0 × 1.8 מ', 0.6 מ' עומק). בור האיגום של הגת (לוקוס 161) שימש מתחילה מחצבה (להלן) ורק מאוחר יותר הועמקה חציבתו והוא הוסב לשמש בור איגום. בדופן הדרומית של הבור ניכרת סתימה של חציבה קדומה (איור 6). בבור האיגום הגדול הובחן טיח לבן על הדפנות. בורות האיגום רוצפו בפסיפס לבן וגס. תוכנית הגת מלמדת כי השימוש בה היה מגוון. בזמן שהנקב שבין שני הבורות היה סתום אפשר היה להשתמש בכל אחד מהבורות בנפרד ובשניהם בו בזמן ליצירת יין אדום (בתהליך לא מופרדים הזגים), ובזמן שהנקב שבין הבורות היה פתוח שימש אולי הבור הקטן לסינון הזגים, בתהליך ייצור יין לבן. במשטחי סלע מסביב לגת אותרו ספלולים, שהגדולים שבהם אולי שימשו בתהליך הפקת היין או למיצוי תבלינים; אלה הוספו ליין בשלב התסיסה. סמוך לגת מצפון הובחנה בודדה (איור 7), וייתכן שאף היא שימשה בשלב זה כמתקן כתישה הקשור בתהליך הפקת היין. הגת מתוארכת לתקופה הביזנטית על סמך רצפתה העשויה אבני פסיפס לבן גס, חרסים מצולעים שעליהם נמרח הטיח בגת וחרסים שהתגלו במילוי שבבורות האיגום.

 

דרך קדומה. נחפר קטע של דרך קדומה (20 מ' אורך, 3 מ' רוחב מרבי; איורים 8, 9), הנמשכת בציר צפון-דרום בשוליים המערביים של חורבת בזקה. חלקה המזרחי של הדרך בנוי באבנים בינוניות וגדולות (W133). חלקה המערבי של הדרך לא השתמר; נראה שהוא נפגע בעבודות פיתוח שנערכו במקום. תשתית הדרך נבנתה משכבה מפולסת של אבני גוויל קטנות (0.2 מ' עובי) שהונחו על הסלע. בחפירת הדרך התגלה ממצא קרמי מהתקופות ההלניסטית והרומית קדומה. נראה כי היתה זו דרך מקומית, שחיברה בין יישובים באזור.

 

בודדות. סמוך לדרך נחפרה בודדה להפקת שמן (0.5 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק; איורים 8, 10). מדרום לה הובחן משטח סלע מיושר בחציבה, ששימש כמשטח עבודה. ממערב לבודדה אותר סלע מיושר, ובו חצובים ספלולים קטנים. בודדה נוספת נחפרה סמוך לגת 16 (איור 7), והיא כוללת משטח רדוד וצר, מוקף בחריץ (0.3 × 0.4 מ'), המתנקז אל גומה (0.3 מ' קוטר, 0.16 מ' עומק). על סמך קרבתה של הבודדה לגת מהתקופה הביזנטית אפשר לשער כי לאחר ששימשה לעצירת שמן זית הוסבה הבודדה לשמש כמתקן כתישה בתהליך ייצור יין.

 

מחצבות. במחצבה אחת (0.75-0.60 מ' עומק) הובחנה תעלת ניתוק (0.2 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה) במרכז חציבה גסה (6 מ' אורך). המחצבה השנייה אותרה בבור האיגום הגדול של גת 16 (לוקוס 161). בפינה הצפונית-מערבית של הבור נחצבה מדרגה (0.3-0.2 מ' עומק), ובפינה הדרומית-מזרחית של הבור נחצבה מדרגה עמוקה יותר שנאטמה בקיר מטויח כשהמחצבה הוסבה לשמש כגת בתקופה הביזנטית (איור 11).

 

מדרגות עיבוד. נחפרו חתכים בשלוש מדרגות עיבוד. קירות המדרגות בנויים מאבני גוויל גדולות, שהונחו על מפלס אדמה רדוד מעל לסלע. יש לשער כי חלק מהמדרגות שימש בתקופה העות'מאנית.