בשטח הרצוף הגדול שנחפר (C3-C1), באזור הצפוני-מערבי וכ-80 מ' מדרום למסגד הלבן (איור 2), נחשפו שרידי בנייה מסיבית (65 × 55 מ') של מבנים פרטיים ומבני ציבור. הובחנו שלושה שלבי בנייה עיקריים:
בשלב I הקדום, שתוארך למאות הח'-הט' לסה"נ, נחשפו חלקי מבנה גדול הכולל אולם (8 × 20 מ') שכיוונו צפון–דרום ובו קטע קטן מרצפת פסיפס צבעוני, באיכות גבוהה, עשוי אבנים קטנות בדגם רצוף של מוטיבים צמחיים וגיאומטריים (איור 3). ברוב שטח האולם שרדה רק תשתית הפסיפס. בכמה מקומות ניתן להבחין בתיקונים ובכיסוי שכבות טיח על גבי הפסיפס, עדות למשך חיים ארוך של המבנה. הפסיפס עשוי במסורת הפסיפסים מהתקופה הביזנטית.
קירות האולם ממזרח וממערב בקירות (0.8-0.7 מ' רוחב) בנויים מאבני גיר מסותתות, שרק מעטות שרדו באתרן. מצפון ומדרום לאולם היו ככל הנראה חדרים קטנים יותר, אולי חדרי מגורים, שהשתמרו בקטעים בלבד בשל הרס בתקופות מאוחרות.
בשלב II התגלו מעל למבנה הגדול שרידי מבני מגורים קטנים, המתוארכים למאה הט' לסה"נ ומשולבים בהם מתקנים ובורות מים. במזרח השטח התגלו שרידים מקוטעים של מבנה קטן עם חצר מרכזית שסביבה חדרים מרובעים קטנים ובור מים. מצפון למבנה נמצאו מתקנים ובורות מלבניים מאורכים ששימשו כנראה בורות ספיגה.
בשלב III המאוחר, התגלו שרידי מבנה ציבור גדול מהמאות הי'-הי"א לסה"נ שכלל כמה חצרות פנימיות שסביבן חדרי מגורים והשתרע על רוב השטח שנחפר ואף מעבר לו צפונה. באחת החצרות נחשף קטע מרצפת פסיפס צבעונית, עשויה ברישול מאבנים גדולות (איור 4) שבחלקה הדרומי ניתן להבחין בדגמים צמחיים. בין החדרים והחצרות משולבים בורות מים, בריכות קטנות ותעלות להובלת מים.

 

בחלק הצפוני-מערבי של השטח (C4) התגלו שרידי שני שלבי בנייה של מבני מגורים מהמאות הח'-הט' לסה"נ ולצדם מתקנים. חלק מקירות המבנים השתמרו לגובה של כ-1.5 מ'. אף שהבנייה הייתה באבני גזית, תוואי הקירות אינו רגולרי ולעתים ניכרת התאמה של שלב בנייה מאוחר לשלבים קודמים. במקומות רבים נמצאו צינורות חרס משולבים בקירות המבנים, עדות למערכות ניקוז והובלת מים מפותחת מהגגות לבורות אגירה. עוד התגלה כבשן גדול ולידו תבנית לעשיית נרות, שלצדה חלקי נרות העשויים בתבנית זו. בדרום השטח נמצאו שני קירות ישרים, מקבילים היוצרים מסדרון ארוך. ראוי לציין כי המבנה הגדול שהתגלה בשטחים C3-C1 לא נמשך כאן ולא התגלו כל שרידים מהמאות הי'-הי"א לסה"נ. ייתכן אפוא כי בין שני השטחים היה גן או אזור פתוח ללא בנייה. 

 

בחלק הדרומי של שטח החפירה (C5) התגלה מבנה רחב ממדים מהתקופה הפאטימית ובו מערכות מים הכוללות צינורות, תעלות, בריכות וככל הנראה גם מזרקת נוי. מהמבנה, הבנוי בציר צפון–דרום, נחשף קיר (15 מ' אורך, 1.5 מ' גובה ממוצע), בנוי בצדו החיצוני מאבנים מסותתות ובצדו הפנימי מאבני שדה וטיח ומעוטר בדגמי אדרה. ממערב וצמוד לו הייתה שורת חדרים שמהם נחשפו חמישה חדרים ריבועיים. פתח הכניסה למבנה היה מדרום, בנוי היטב, ונחשפה בו מזוזה מזרחית. רצפת המבנה עשויה לבנים מרובעות שטוחות צמודות זו לזו ושרדה בקטעים קטנים באחד החדרים. מתחת לרצפה נחשפה תעלה בנויה אבנים וטיח ומקורה בלבנים. מצפון למבנה נחשף קטע מחצר ובה מערכות מים הכוללות בריכות ותעלות. במרכז החצר בריכה מתומנת ובתוכה מתקן שאליו מוליכים צינורות חרס, ככל הנראה מזרקת נוי (איור 5). רצפות הבריכות מטויחות בטיח צבוע אדום.
נראה שהמבנה כולו חרב ברעידת אדמה במאה הי"א לסה"נ. מעליו התגלו שני מתקנים מלבניים מהתקופה הממלוכית. זהו השריד הממשי היחיד בכל שטחי החפירה המתוארך לתקופה שלאחר המאה הי"א לסה"נ.

 

במערב נחפר שטח D (מידות 30 × 20 מ') בהמשך לשטח נוסף ממערב לו, שנחפר ב-2001 (הרשאה מס' 3459-A). נחשפה מערכת של מבני מגורים מהתקופה הפאטימית, הכוללים חדרים ריבועיים בנויים סביב חצרות מרכזיות. קירות המבנים בנויים בציר צפון–דרום, בסטייה קלה מערבה. בצפון השטח התגלה מבנה מגורים גדול הכולל מערכות חדרים בנויים סביב חצר. אבני הבנייה נשדדו כולן ותוואי הקירות שוחזר על פי מהלך תעלות השוד. בחצר נחשף בור מים גדול שראשו בנוי כמעין כיפה ומתנקזות אליו כמה תעלות. באחד מחדרי המבנה התגלו שרידי טיח ועליו עיטורים בצבע כחול, שכיסו את הקירות הפנימיים של החדר. רצפת החדר טויחה בקפידה.
המבנה גובל ככל הנראה במבנה מגורים נוסף הנמשך דרומה אל מעבר לגבולות השטח שנחפר. יש לציין את שיטת הבנייה של קירות המבנים – כריית תעלת יסוד בקרקע, מילוייה בשכבת חול והשתתת יסודות המבנה על גבי החול.
 

בפינה הדרומית-מערבית נחפר שטח E (מידות 35 × 15 מ'). בחלקו הדרומי התגלו שרידים מקוטעים של מבנה גדול מהתקופה הפאטימית, ששרדו ממנו יסודות הקירות, כמה מתקנים חפורים בקרקע וקטע של רצפת פסיפס צבעונית מעוטרת בדגמים גיאומטריים. במרכז המבנה חצר או מרחב כניסה מלבני שרוצף בפסיפס לבן שבמרכזו, ככל הנראה מול פתח הכניסה למבנה, שולב דגם גיאומטרי צבעוני. הדגם מורכב מתשליב של שני מרובעים ובמרכזו עיטור של קערה ודגם צמחי בתוך מסגרת מעוצבת (איור 6). חדרי המגורים של המבנה שרדו במקוטע. מדרום לחצר או למרחב הכניסה נמצאו חלקי מערכת חדרים ריבועיים, שרצפותיהם מטויחות.
מצפון למבנה התגלה בור מים שראשו דמוי כיפה ומגיעות אליו תעלות מכיוונים שונים. נראה כי הייתה כאן חצר חיצונית שחיברה את המבנה עם מבנה נוסף שהשתרע מצפון לו ושהתגלו ממנו קטעי קירות ושרידי מתקנים בלבד.
יש לציין כי שרידי התקופה הפאטימית התגלו בשטח זה בנויים ישירות על שכבות החול הטבעי. נמצאו שרידים מקוטעים מתקופות קדומות, הכוללים מתקנים וכמה קנקנים גדולים טמונים בחול.

 

בדרום-מזרח נחפרו ארבעה שטחים A4–A1 (מידות 10–15 × 15 מ'); בכולם התגלה רצף מבני מגורים מהמאות הי והי"א לסה"נ, בנויים על גבי שרידים דלים מהמאות הח' והט' לסה"נ.
בדרום (A1) נחשף חלק ממבנה גדול ובו שני שלבים ברורים: השלב הקדום מהמאות הח' והט'  לסה"נ, הכולל שני חדרים ריבועיים שרצפותיהם מטויחות וקירותיהם בנויים מאבני שדה. הפן הפנימי של הקירות מטויח בקפידה. ברצפת החדר המזרחי הותקן בור מעוגל ששימושו לא ברור. ברצפת החדר המערבי שולב קנקן אגירה גדול (איור 7).
בשלב המאוחר מן התקופה הפאטימית נבנה על גבי המבנה מבנה גדול יותר, שקירותיו משולבים לעתים בקירות המבנה הקדום. רק חלק מהמבנה נחפר, אך נראה שהוא כלל מערכת חדרים הנפתחת אל חצר קטורה ממזרח ובה בור מים גדול. רצפות המבנה גבוהות ב-0.7 מ' מרצפות המבנה הקדום. הרצפות טויחו בקפידה, וכך גם הפן הפנימי של קירות המבנה, שקטעים מהם שרדו לגובה של כ-0.5 מ'.
מצפון לשטח זה נחשפו בשטחים A2 ו-A3 שרידי מתקנים וקירות לבנים מהמאות הח' והט' לסה"נ ומעליהם קטעי קירות מהתקופה הפאטימית.
בשטח A4 נחפר בור מים בשלמותו. בקרקעית הבור נמצא מצבור אבני בנייה, חלקן אבני גזית, בהן גם אבני קשת, שהושלכו במכוון אל תוך הבור.

 

בצפון ובמזרח נחפרו שני שטחים (15 × 10 מ' כל אחד).
בשטח B3 בצפון, כ-50 מ' מדרום למתחם המסגד הלבן, נחשף קטע מבנה גדול, שראשיתו ככל הנראה במאה הח' לסה"נ. קירות המבנה, שהושתתו על גבי החול, נבנו באבני גזית מסיביות והשתמרו בכמה קטעים לגובה של שלושה נדבכים. בקצה אחד הקירות נחשפה אומנה גדולה בנויה גזית, ששימשה אולי חלק משער. מתחת לרצפת המבנה, העשויה גיר כתוש, נחשף חדר מקומר (2.5 × 1.5 מ'), בנוי אבנים מסותתות, ששימש מרתף או בור ספיגה.
בתקופה העבאסית הפך החדר לבור אשפה ונמצאו בו כלי חרס וכלי זכוכית רבים מהתקופות האומיית והעבאסית, בהם כלים נושאי כתובות בערבית. כמו כן נמצאו כמה כלי זכוכית מטיפוס Luster Glass המעוטרים בדגמים מעולם החי והצומח (איור 8), חלקם נושא כתובות בערבית. איכות הממצא מצביעה על כך שמקורו בבית אמידים ואולי אפילו בארמון.

 

בשטח F1 במזרח, בתחומי האצטדיון העירוני, נחשף מבנה גדול שהשתמר בגובה פני השטח, וניתן היה להבחין בו בקטעי קירות ורצפות בלבד. נחשף חדר מרובע גדול (5 × 5 מ') וחדרים נוספים קטנים יותר, כולם מרוצפים בפסיפס לבן ובלוחות שיש. ממערב למבנה נמצא בור מים, ככל הנראה במרכזה של חצר פתוחה, שהובילו אליו מערכות של תעלות וצינורות. נראה שיסודו של המבנה בתקופה העבאסית. על פי הממצא במילוי בורות המים, המבנה המשיך לשמש גם בתקופה הפאטימית.