מערות (אתרים 7, 24, 25). נסקרו מערות עם פתחים רחבים וחללים פנימיים ללא סימני חציבה. לא נתגלה בהן כל ממצא. באתר 32 שתי מערות צמודות, למערבית חזית חצובה, פתח מלבני (1.0 × 1.1 מ') נתון במסגרת וחלל קטן (2.0 × 2.5 מ') ללא ממצא. הדופן המזרחית של המערה נפרצה ומאפשרת מעבר למערה המזרחית (3.4 × 2.5 מ') שפתחה רחב ולא רגולרי. במזוזות הפתח הובחנו סימני חציבה. נראה כי המערה המערבית שימשה תחילה מערת קבורה, וייתכן שבהוספת המערה הסמוכה הוסב שימושה לצרכים אחרים.
למערת קבורה אחרת (אתר 18) חזית חצובה ופתח מלבני (0.65 מ' רוחב) סתום בערמת עפר ואבנים. ליד הפתח נתגלה ריכוז חרסים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. באתר 31 שתי מערות צמודות בתחתית המדרון הדרומי של נחל כפירה, שלהן חזית משותפת וכנראה גם חצר הפתוחה לצפון. פתחי המערות מכוסים באדמה וצמחייה. למערת קבורה נוספת (אתר 33) פתח סגלגל (0.58 × 0.85 מ') חצוב בסלע פריך. סימני חציבה בחזית המערה ממזרח לפתח מעידים כנראה על חדר מבוא או חצר. חדר הקבורה נמצא מלא בגושי גיר פריך מהתמוטטות התקרה. בקיר המערבי ניתן היה להבחין בשני כוכים חצובים. נתגלו חרסים מתקופת הבית השני והתקופה הביזנטית ליד הפתח. למערה אחרת (אתר 34; איור 2) חדר מדרגות קטן (1.00 × 1.65 מ') המוביל אל פתח חצוב, הנתון במסגרת קשותה (0.73 מ' רוחב). פנים המערה נמצא מלא בעפר ואבנים. למערה נוספת (אתר 35; איור 3), המזרחית מן המערות שנסקרו לאורך מצוק הסלע במדרון הצפוני של נחל כפירה, פתח מלבני (0.9 × 1.0 מ') נתון במסגרת רחבה. שמונה מערות קבורה נוספות, ממערב למערה 35, חורגות מתחום הסקר, אך שייכות בברור לנקרופוליס של ח' אל-כפירה. כל מערות הקבורה שנסקרו נפרצו ונשדדו בעבר.

 

דרך עתיקה (אתר 22) בציר מזרח–מערב נתגלתה במדרון הדרומי (2 מ' רוחב). הדופן הצפונית של הדרך בנויה מאבני גוויל בינוניות, הדרומית נחצבה בסלע הטבעי. שרידי הדרך השתמרו בקטעים לאורך המדרון. קטע דרך נוסף (אתר 36) נתגלה בתחתית המדרון הצפוני של נחל כפירה. אף כאן הדופן הצפונית בנויה בשורת אבני גוויל גדולות ובינוניות והדרומית נחצבה בסלע. ניתן להניח ששני הקטעים שייכים לדרך אחת שנסללה לאורך נחל כפירה.

 

מתקן חקלאי (אתר 8; 3.0 × 3.9 מ') כולל משטח מלבני ובור. דופנות המשטח בנויות אבני גוויל בינוניות (0.5 מ' גובה) ורצפתו מטויחת בטיח אפור. צמוד לפינה הדרומית-מערבית נבנתה מאבני גוויל קטנות תעלה המובילה החוצה. בפינה הדרומית-מזרחית נמצא פתח רבוע (0.7 × 0.7 מ') של בור שנמצא מלא מים. הפתח בנוי אבני גוויל קטנות וסגור במכסה ברזל. בור נוסף (אתר 13) עם פתח מרובע (1.1 × 1.1 מ') שפינותיו מעוגלות נמצא מלא באדמת סחף.
נתגלו שרידי שלוש מחצבות (אתרים 6, 9, 27), המשתרעות על שטחים קטנים, ובדרך כלל הן גלויות לעין בשתיים עד שלוש פינות חצובות. ייתכן כי אתר 9 הוא מערה.
לגת שנסקרה (אתר 37), משטח דריכה מלבני (2.4 × 2.2 מ'); מצוק סלע גבוה וישר שבו נחצבו שתי גומחות, משמש קיר דרומי. בור האיגום לא השתמר.

 

ספלול (אתר 26; 2 × 1 מ'; 0.5 מ' קוטר, 0.24 מ' עומק) נמצא חצוב בגוש סלע ולצדו קיר טרסה שכיוונו מזרח–מערב, בנוי אבני גוויל קטנות (1 מ' גובה השתמרות).

 

קירות טרסה אחרים (אתרים 3-1, 5, 12-10, 14, 21-19, 23, 30-28) נמצאו במדרון הדרומי מעל נחל כפירה וכללו מערכת טרסות חקלאיות הנתחמות בקירות, כנראה חלקות ששטחן דומה (45-40 × 15-10 מ') ונראה כי נועדו לגידול עצי זית. קירות הטרסות אחידים בבנייתם, שתי שורות אבני גוויל מהוקצעות, מילוי אבנים קטנות ופינות מודגשות באבנים גדולות במיוחד. חפירת בור בדיקה (אתר 13) במרכז מערכת הטרסות העידה על שימושן בתקופות קדומות.

 

אתרים 17-15 זוהו כפתחי מערות, כנראה טבעיות. אתר 4 הוא ריכוז חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת וריכוז אבני בנייה עתיקות.