בריבועים A2 ,A1 נחשף קטע דרך (5 × 10 מ'; איור 2) מרוצפת אבני שדה קטנות ובצדה המערבי אבני שפה בגובה נדבך אחד. בקטע הדרומי הובחנה סטייה בשוליים המערביים של הדרך, אולי בשל סחף.
בריבוע A3 נחשף קטע דרך (5 × 7 מ'; איור 3) שאבני השפה משני צדי הדרך השתמרו לגובה שני נדבכים; גם כאן הריצוף מאבני שדה קטנות.
בריבוע A4 נחשף קטע נוסף (5 × 6 מ'; איור 4), שאף בו השתמרו אבני השפה משני צדי הדרך לגובה שני נדבכים וביניהם ריצוף אבני שדה קטנות.
בחתכים שנערכו צמוד לשולי הדרך (לוקוסים 101, 201, 303; איור 2) לקביעת תאריך סלילת הדרך נמצאו שברי שפה שחוקים של קנקני שק (איור 1:5, 2) מהמאות הב'-הד' לסה"נ.