ריבוע A1
נחשף קטע קיר בנוי נדבך אחד של שמונה אבנים גדולות מותאמות היטב (4 מ' אורך; W1) שכיוונו דרום-מזרח–צפון-מערב (0.6 מ' רוחב מרבי; איור 3). שתי אבנים גדולות נוספות לאורך הפן הצפוני של הקיר בקצהו הדרומי-מזרחי ופזורת של אבני גיר קטנות ביניהם מעידים כי רוחב הקיר היה של שתי אבנים (1.3 מ' רוחב מרבי). הקיר נבנה על שכבת אדמה חרסיתית מהודקת שכיסתה את שורת האבנים. החפירה העמיקה 0.2 מ' תחת מפלס היסוד של הקיר והעלתה רק עפר סטרילי. חלק מהמחיצה המערבית של הריבוע נוקה לאיתור הקצה המערבי של הקיר. נחשף קטע נוסף (2.5 מ') שנקטע בתעלה רחבה שנחפרה בעבר על ידי כלי מכני; לפיכך לא ניתן לקבוע את אורך הקיר המקורי שנחשפו ממנו 6.5 מ'.


 
ריבוע A2
נחשף קטע קיר נוסף (5.5 מ' אורך; W2) מקיר האבן שכיוונו דרום-מזרח–צפון-מערב

(W1; איור 4), שהשתמר מעט טוב יותר ובנוי גם הוא משני נדבכי אבנים שהונחו בקפידה. הנדבך העליון נמצא מונח בחלקו לאורך הפן הדרומי של הקיר, כנראה מהסטה דרומה של קו היסוד, אולי תוצאת רעידת אדמה. סידור אבני השדה בשתי שורות וליבה של אבני גיר קטנות שנראו בקיר 1 ברורים יותר בקיר 2; שני הקירות דומים זה לזה. חלקים מהמחיצות המערבית והמזרחית של ריבוע 2 נוקו לאיתור הקצוות המערבי והמזרחי של קיר 2. במזרח נחשפו 3.2 מ' נוספים מהקיר, ובמערב 1.2 מ'. יש לציין כי הקשר בין קירות 1 ו-2 חסר (איור 5). קשה לקבוע אם היה זה מעבר מתוכנן או שהאבנים הוסרו באקראי.
קיר 2/1 שלא ניתן לקבוע את אורכו השתמר לגובה שני נדבכים (19.5 מ' אורך חשיפה כולל הרווח, 1.5 מ' רוחב מרבי). קטע הקיר הארוך שהשתמר ללא פינות והיותו משוקע בקרקע החרסיתית הסטרילית ללא כל עדות להתיישבות כגון אפר, מפלסי רצפות, חרסים או עצמות בעלי חיים, מצביעים על פונקציה חקלאית של הקיר שהיה כנראה קיר שדה מפריד בין חלקות חקלאיות ולא קיר טרסה משום שהוא ניצב לקירות הטרסה שמסביבו שעדיין נראים על מדרונות הגבעות סביב.