נפתחו שני ריבועים במרחק 30 מ' זה מזה (איור 1) ונתגלו בהם שרידים מתקופת הברונזה התיכונה 2א': במערבי – מפלס יישוב ולבני בוץ ובמזרחי – מילויים ואבני כורכר.

בריבוע המערבי נחשפה שכבה חרסיתית ומעליה מפלס יישוב (לוקוסים 2003, 2005; איורים 2, 3) המכיל כלי חרס, שרידי לבנים מיובשות ואבני צור ובזלת. בכמה מקומות זוהו בורות שנחפרו בשכבת החרסית, פעילות הקשורה אולי ביצירת לבנים. יסוד קירות לבנים מחומר זהה תועד בראש הגבעה שמדרום. מעל מפלס זה נתגלתה הצטברות (0.5-0.3 מ') שכבות חול וחמרה עם כמויות משתנות של חרסית, מעט חרסים וגושי פחם (לוקוס 2002; איור 4) ומעליה מילוי הומוגני (1.5-1.0 מ') של חמרה כהה עם גושי פחם ומעט חרסים. מעל למילוי נמצאה שכבת חול (10-7 מ') שהוסרה לפני החפירה.
בריבוע המזרחי נחשף בכמה נקודות סלע הכורכר (איור 5). בפינה הצפונית-מזרחית נתגלה ריכוז אבני כורכר (0.30 × 0.25 מ', 15-12 ס"מ עובי; לוקוס 2004; איור 6) ומעליו אדמת חמרה אדמדמה (0.8 מ' עובי; לוקוס 2001; איור 7) ללא כל ממצא. מעליה נמצאה הצטברות (0.3 מ') שכבות חול וחמרה עם כמויות משתנות של חרסית ומעל מילוי הומוגני (0.6 מ') של חמרה כהה עם גושי פחם ומעט חרסים בדומה למילוי בריבוע המערבי. נראה כי החול והחמרה הצטברו לאחר שהאתר ניטש וחלקים ממנו נשטפו בגשמים. המילוי ההומוגני נוצר כנראה מפעילות קיצונית של גשם ו/או רעידת אדמה שגרמו לגלישת קירות וחלקי מבנים מראש הגבעה שנערמו  בתחתית המדרון (1.5 מ' עובי) והותירו במבני היישוב שבראש הגבעה יסודות בלבד. מילוי דומה נחשף גם בשוליים הדרומיים של הכפר כפי שעולה מחפירות בית החווה והכפר שממזרח לו (הרשאה מס' 4248-A). נראה כי לאחר התקופה הרומית כוסה האזור בחולות.
מכלול כלי החרס שנמצא דל, מרביתו במפלסי יישוב (לוקוסים 2003, 2005), ומתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2א': קערה (איור 1:8), בסיס דיסקוס של קערה מחופה אדום עם מירוק רדיאלי (איור 2:8), קנקנים עם שפה נוטה החוצה (איור 3:8, 4) ושפה עם מרזב פנימי (איור 5:8) ובסיס שטוח של קנקן (איור 6:8).