מערת קבורה (איורים 1, 2)
המערה נחצבה אופקית לתוך שכבות הסלע במדרון המזרחי של הגבעה וכוללת חדר מלבני (לוקוס 15; 6 × 3 מ', כ-2 מ' גובה) שבדופנותיו נחצבו כוכים וגומחות.
פתח הכניסה נחצב במרכז הצלע המזרחית הפונה למדרון (לוקוס 1; 0.5 מ' רוחב, 0.45 מ' גובה, 1.25 מ' עומק) ויורדות ממנו ארבע מדרגות חצובות (לוקוס 5; 0.25 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה, כ-0.9 מ' אורך).
במרכז הדופן המערבית, כמעט לכל הגובה, נחצב כוך (לוקוס 9; 1.8 מ' גובה, 0.9 מ' רוחב, 0.6 מ' עומק) ו-0.2 מ' משני צדיו, בגובה 1.2 מ' מרצפת המערה, נחצבו שתי גומחות קטנות, זהות כמעט (לוקוסים 8, 10; 0.55 מ' גובה, 0.45 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק).
גומחה נוספת נחצבה בדופן זו כ-0.5 מ' מהפינה הצפונית-מערבית (לוקוס 11; 0.6 מ' גובה, 0.6 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק) וגומחה רחבה נחצבה סמוך לפינה הדרומית-מערבית (לוקוס 7; 1.7 מ' גובה, 2 מ' רוחב, 0.9 מ' עומק).
בדופן המזרחית, מדרום למדרגות כ-1.4 מ' מעל רצפת המערה, נחצבה גומחה מלבנית (לוקוס 6; 0.65 מ' גובה, 0.6 מ' רוחב, 0.25 מ' עומק). בפינה הצפונית-מזרחית נחצב חדרון (לוקוס 4; 2 מ' גובה, 1.7 מ' רוחב, 1.3 מ' עומק) שבמרכז הדופן הפנימית שלו בגובה כמטר אחד מהרצפה נחצבה גומחה מדורגת (לוקוס 14; 0.9 מ' גובה, 0.7 מ' רוחב, 0.85 מ' עומק). במרכז רצפת החדרון נחצב בור (לוקוס 13), שנמצא מכוסה בעפר חום עם עצמות אדם המעידות כנראה על היותה של המערה מערת קבורה. החפירה במערה הופסקה בסיכום עם משרד הדתות.
מערת קבורה נמצאה בעבר סמוך לזו הנוכחית (סקר ירושלים האזור הצפוני-מערבי, אתר 30).

 

המבנה (איורים 3, 4)
מעל המערה נבנה בשלב מאוחר מבנה מלבני מסיבי (9.5 × 6.5 מ'), ובאותה עת הוסבה המערה לשמש חלק תת-קרקעי שלו. בתקרת הסלע של המערה, ששימשה בסיס לרצפת המבנה, בפינה הצפונית-מערבית, נחצב פתח עגול (לוקוס 12, 0.9 מ' קוטר, 0.9 מ' עומק; איור 1) שחיבר בין שני המפלסים.
קירות המבנה בנויים אבני גזית והשתמרו לגובה ארבעה נדבכים. הקיר המזרחי (W2; אורך 9.5 מ', רוחב 1.4 מ', גובה השתמרות 1.5 מ') נבנה צמוד לחזית המערה והעמיק את הפתח המקורי של המערה ל-2 מ'. על רצפת המבנה נתגלו חרסים מהתקופה העות'מאנית.

 

מערת קולומבריום (איורים 3, 5, 6)
המערה שנחשפה בשלמותה כ-2 מ' דרומית-מזרחית לפתח מערת הקבורה, נחצבה אליפטית בסלע רך ומשוכב (לוקוס 24, 3.7 מ' קוטר, 1.8 מ' גובה). בתקרה, בצד הדרומי-מזרחי, כרוי פיר עגול ועמוק (לוקוס 17; 1.2 מ' קוטר, 1.75 מ' עומק) ששימש כניסה למערה מגובה פני השטח. הכניסה נתחמה בקירות, בנויים אבני שדה בינונית (W7, אורך השתמרות 1.7 מ', רוחב מרבי 0.5 מ'; W5, אורך השתמרות 2.5 מ', רוחב מרבי 0.55 מ'; W3, אורך השתמרות 1.4 מ', רוחב מרבי 0.5 מ'). את קיר 3 הצפוני חותך המבנה המאוחר צמוד למערת הקבורה.
מצפון לקולומבריום בגובה קיר 3 נחשף מפלס חיים (לוקוס 26) ונמצא בו מטבע מימי אנטיוכוס הג' (187-223 לפסה"נ, ר''ע 98101). בתוך הקולומבריום נתגלו שברי קנקנים וסירי בישול מהתקופה הרומית הקדומה.
טיפוס זה של מערות קולומבריום אופייני לתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה וכמוהו נמצאו באתרים סביב ירושלים (ר' סקר ירושלים האזור הצפוני-מערבי, עמ' 31). המערה מתוארכת על פי הממצא לתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה.