הכבשן נמצא במצב השתמרות רע ושרד בחלקו הצפוני לגובה נדבך אחד עד שניים (איור 1). הוא מנצל שקע טבעי בסלע ובנוי אבני שדה מקומיות לא מסותתות בגודל בינוני (2.5 מ' אורך, 1.2 מ' רוחב). בתוך הכבשן נחשפו שתי שכבות מפולת; העליונה הכילה את אבני הבנייה של הכבשן (לוקוס 100) והתחתונה הכילה שכבת אפר מעורב בסיד (לוקוס 101). רוב הממצא הקרמי משכבת המפולות ומתוארך לתקופה ההלניסטית. שכבת האפר היחידה שנחשפה בתוך הכבשן, מעידה כי כי הוא יצא משימוש לאחר שימוש אחד. הכבשן הוא חלק ממערכת מתקנים מדרום לחורבת מזור.