המבנה הצפוני. נחשפו שני חדרים (איורים 4–6), שרק חלק מקירותיהם השתמרו לגובה מרבי של 0.44 מ'. בחדר הצפוני (2.4 מ' רוחב) השתמרו קטעים משלושה קירות (W20 ,W17 ,W13); הקיר המערבי לא השתמר כלל. רצפת החדר (L317 ,L313) עשויה משכבה של אדמת לס מהודקת. לתוך הרצפה נחפרו מתקנים עגולים רבים (איור 7) וכן טבון (L318; איור 8), שאל דופנו מוליכה תעלה להזרמת אוויר לליבוי האש. בתחתית הטבון נחשפה שכבת אדמה, ובה הרבה אפר ופחם עץ. על סמך בדיקת פחמן 14 של הפחם מתוארך המבנה למן המחצית השנייה של המאה הי"א ועד לסוף המאה הט' לפסה"נ. בחדר הדרומי השתמרו כל ארבעת הקירות (W15–W12; מידות 2.0 × 2.5 מ') וכן רצפה עשויה מאדמת לס מהודקת (L312). לתוך הרצפה נחפרו מתקנים עגולים (איור 9). קיר 13, המשותף לשני החדרים, נבנה כקיר כפול והוא רחב במיוחד (1.5 מ' רוחב). על סמך רוחב הקיר אפשר לשער כי במבנה היו שני שלבי בנייה — תחילה נבנה חדר אחד ומאוחר יותר נבנה צמוד אליו חדר נוסף; אי אפשר לקבוע איזה חדר נבנה בשלב הקדום ואיזה במאוחר. על רצפות המבנה ובתוך שכבות של מילוי אדמה מחוץ למבנה (L316–L314) התגלו שברי כלי חרס וכלי אבן מתקופת הברזל 2א. כלי החרס כוללים שתי קערות ממשפחת הכלים הנגביים העשויים ביד (איור 1:10, 2), כלי בישול (איור 3:10), קנקן (איור 4:10) ופך (איור 5:10). כלי האבן כוללים מקבות (איור 6:10–11), מכתש (איור 12:10) ואבן שחיקה (איור 13:10).

 
המבנה הדרומי. נחשפו שני קירות (W18 ,W11) ושתי אומנות ממערב לקיר 11 (איורים 11, 12), שהיו כנראה חלק ממבנה בן שני חדרים לפחות. קיר 11 נבנה לרוחב רב (1.3 מ') משני פנים של אבנים ובתווך מילוי של אדמה ואבנים; בחלקו הדרומי השתמר רק הפן המזרחי של הקיר. קיר 18 (0.85 מ' רוחב) נבנה גם הוא משני פנים של אבנים; הוא השתמר רק בקצהו המזרחי. קיר 18 הפריד כנראה בין שני חדרי המבנה. ממערב לקיר 11, מסביב לאומנות, נחשפה רצפה של אדמת לס ואפר מהודקים (L309; עובי 5 ס"מ; איור 13), שהונחה מעל אדמת הלס במקום. על הרצפה התגלו שברי כלי חרס, כלי אבן ופחם. על סמך בדיקת פחמן 14 של הפחם מתוארכת הרצפה למן המחצית השנייה של המאה הי"א ועד לסוף המאה הט' לפסה"נ. ממזרח לקיר 11 (L308) נחשפה אדמת לס טבעית ללא ממצא. הממצא הקרמי בחפירת המבנה הדרומי כולל קערה (איור 1:14), קערה ממשפחת הכלים הנגביים העשויים ביד (איור 2:14), שני סירי בישול (איור 3:14, 4), קנקן (איור 5:14) ופך (איור 6:14). מכלול כלי האבן מחפירת המבנה כולל מקבות (איור 7:14, 8) ואבן שחיקה (איור 9:14).