מערה 1 (6.3 מ' אורך, 3.60-2.85 מ' רוחב, 1.7 מ' גובה). בדופן הצפונית של המערה נחצבו שני כוכים להנחת נרות (0.15 × 0.15 מ', 0.2 מ' גובה).
מערה 2 (3.8 מ' אורך, 3.7 מ' רוחב, 2.2 מ' גובה).
מערה 3 (4.5 מ' אורך, 2.6 מ' רוחב, 3.1 מ' גובה).
מערה 4  (5.6 מ' אורך, 2.4 מ' רוחב, 2.25 מ' גובה).
מערה 5 (6.3 מ' אורך, 4.4 מ' רוחב, 2.5 מ' גובה).
מערה 6, צפונית-מזרחית למערה 3, נסקרה ותועדה. פתח המערה (0.6 × 0.4 מ') מוביל למעבר צר ולמדרגה ומשם לחדר מרובע (2.5 × 2.4 מ') ומסדרון חצוב (2.4 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 1.3 מ' גובה). בדפנות הדרומית והמערבית של המערה נחצבו שלושה כוכים שתקרתם מקומרת: כוך 1 (1.1 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב), כוך 2 (2 מ' אורך, 0.65 מ' רוחב) וכוך 3 (1.2 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב). גובה הכוכים 0.65 מ' וחזיתותיהם מעוטרות במסגרת מלבנית חצובה. בדופן המזרחית של המערה פתח (0.6 מ' רוחב) המוביל לחדר עגול

(2.1 מ' קוטר, 1.2 מ' גובה).
מערה 7 (איור 3) נמצאה במרכז מדרון תלול, 25 מ' ממערב למערות 6-1. ממפתח המערה (לוקוס 10) שנמצאה מלאה במילויי עפר, נחצבו שלוש מדרגות שהובילו לחדר

(3.5 × 3.0 מ'). בדופן הצפונית של המערה נמצא כוך טבעי, הולך וצר. בחתך לאורך המערה (לוקוסים 11, 12; 1 מ' רוחב) נמצאו מילויי עפר שנערמו באי-סדר מעל לרצפת המערה.
בור המים (איור 4) נמצא במדרון, 65 מ' מצפון למערות 6-1. הבור פעמוני (4.6 מ' קוטר, 3.6 מ' עומק), תקרתו התמוטטה פנימה. דופנותיו טויחו בשכבת טיח אחת בצבע חום בהיר.

 

בחזית מערות 1, 2 נמצאו שברי כלי חרס: קערות (איור 1:5, 2), פכים (איור 5-3:5) וצפחות (איור 6:5, 7) שתוארכו לתקופה ההלניסטית. במילויי מערה 7 נמצאו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות ההלניסטית: קערות (איור 6-1:6), קנקנים (איור 14-7:6) והרומית הקדומה, עד המאה הא' לסה"נ: קנקנים (איור 17-15:6) ופך (איור 18:6).