מערב השטח התגלה קיר (4 מ' אורך, W2) בנוי אבני גזית, שבקטע הדרומי שלו השתמר טיח על פניו המזרחיים. אל הקיר, הנמשך לאורך המחיצה ולפיכך רוחבו אינו ידוע, ניגשת רצפת טיח אפורה (לוקוס 2, 6 ס"מ עובי) שהונחה הישר על הסלע. הרצפה נמשכת מתחת למחיצות המזרחית והדרומית ולא השתמרה באזור הדרומי-מזרחי.
בבדיקה שנערכה מתחת למפלס הרצפה (לוקוס 5) עד למפלס סלע האם לא התגלו חרסים.
על הרצפה נמצאו חרסים מהמאה הא' לפסה"נ: קערה (איור 1:3), סיר בישול (איור 2:3), קנקנים (איור 5-3:3), פכית (איור 6:3) ונר צבוט (איור 7:3). כן נמצא מטבע מימי אלכסנדר ינאי (ר"ע 111868).