בראש הגבעה, בשטח שרידי היישוב הקדום ח' שלתא ניתן להבחין בערימות אבני גזית, פריטים ארכיטקטוניים ושרידי מבנים הרוסים של כפר ערבי מודרני (איור 1). מתחת למצבורי האבן ניתן להבחין בבניית גזית. על פני השטח פזורים חרסים מן  התקופות הביזנטית, האסלאמית הקדומה והממלוכית.


 
ממזרח לחורבה נסקר אזור משטחי סלע גיר שחצובים בו מתקנים בצפיפות רבה. אותרו 13 בורות מים, שתי גתות ומקווה טהרה בנוי חלל תת-קרקעי מטויח, מבוא חצוב ואוצר. כן נמצאו שתי מחצבות, כבשן סיד ועוד כמה חללים תת-קרקעיים שלא ניתן  לעמוד על טיבם.

 

במדרונות המזרחי והצפוני נסקר אזור  הכולל חלקות עיבוד חקלאי תחומות בגדרות אבן ומדרגות חקלאיות בנויות אבני גוויל  בינוניות וגדולות. נחשפה דרך שדה תחומה בגדרות אבן (3 מ' רוחב) שהוליכה לחורבה מצפון. בתחתית המדרון נחשפה מערת קבורה (נ"צ — רי"ח 202347/747303; רי"י 152347/147303) וסמוך למערה, שתי שומרות.