השכבה העליונה הכילה אדמה בגוון אפור עם חרסים ואבנים קטנות וכן פסולת מודרנית. בשכבה התחתונה נמצא חומר טבון צרוף בגוון אדום (18-10 ס"מ עובי) שחתם תחתיו שכבת חרסים שכללה סיר בישול (איור 1:1) וקנקנים (איור 2:1, 4), המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2א' וכן ולהבי מגל מצור. הפך (איור 3:1) מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'.
עוד תועדו בחפירה שרידי טבון.