הישר מתחת לפני השטח התגלתה בכל הריבועים אדריכלות מגורים המתוארכת למאה הח' לפסה"נ (שכבה VIB) הכוללת חלקים מחומת העיר החיצונית וחדרים סמוכים לה בפנים בתבנית אופיינית של סוגרים. בחדרים אחדים נמצאו רצפות עפר כבוש, חלוקים וקירטון כתוש ועליהן כמויות גדולות של קנקנים שבורים באתרם, מהם רבים מטיפוס 'למלך' וכלים אחרים מכוסים במפולות הרס כבדות (איור 3). אבני בליסטרה וראשי חץ מברזל שהשתמרו במפולות מבני העל הם עדות לחורבן שנגרם מפעולה צבאית.

 

בחדרים רבים נמצאה עדות לעיסוקם של תושבי תל חליף בתקופת הברזל 2 בטווייה ואריגה. עדות זו דומה מאוד לזו שעלתה בשטחים III ו-IV בעונות הקודמות ואילו בריבוע E7 נמצאה עדות דרמטית לאינטנסיביות שבה עסקו תושבי האתר בפעילות זו. נראה שבריבוע זה הייתה סדנת אריגה וצביעה (איור 4) שחלקים ממנה עדיין טמונים תחת המחיצה המזרחית וריבוע E6 שאינו חפור. השרידים בריבוע E7 כוללים משקולות נול רבות, פלכים ושברים של כלי עצם וכן כלי חרס רבים מאוד הכוללים קנקנים, קערות, פכים, פכיות ונרות וכן כלי כתישה במגוון צורות וגדלים, ככל הנראה להכנת פיגמנטים לצביעה.

 

כמה ריבועים, למשל H7 ,H6 ,F7 היו מיושבים בזמנה של שכבה VIA, 'שלב הנוודים'. לרוע המזל רוב הרצפות של שכבה זו לא אותרו, בשל פגיעת שורשי צמחים מהיותן סמוכות לפני השטח הנוכחיים. סיבה אפשרית אחרת יכולה הייתה להיות שרצפות העפר הכבושות לא התקשו בשל משך החיים הקצר של שלב זה, אף שקיומו נעשה ברור בעקבות גילוי כמויות גדולות של כלים שבורים שניתן לרפאם, הקשורים למתקנים שנבנו מעל רצפות שכבה VIB.

 

כמה כלי פולחן מתקופות הברזל 2 והפרסית מצביעים על פעילות פולחנית ומחזקים את ההצעה שעלתה בעבר שלפיה במשך תקופות אלה היה מרכז פולחני קרוב לשטחים IV ו-V. הממצאים כללו כלי זואומורפי (איור 5), שברי שתי צלמיות רוכבים ונרות שמן פולחניים (איור 6), כולם מתקופת הברזל 2 וכן שני מזבחות קטורת מאבן גיר (איור 7) ושברי שלוש צלמיות עשויות בתבנית (איורים 8) מהתקופה הפרסית.

 

חרסים הלניסטיים טיפוסיים, רובם מריבועים I5 ,H6 מעלים את האפשרות שבמשך תקופה זו הייתה בשטח V פעילות של כריית בורות לשוד אבן ממבנים קדומים, כפי שנעשה בתקופות מאוחרות, במיוחד בתקופה הביזנטית.