בחלק המערבי של שטח החפירה התגלה חדר (לוקוס 8; איור 3), שנבנה על סלע חצוב ומפולס. אל החדר יורדות ממזרח שלוש מדרגות חצובות. רצפת החדר עשויה טיט קשה. קירות החדר (W4 ,W1; איורים 4, 5) נבנו באבני גוויל מגיר ודופנו בתערובת עפר ועליה טיח פריך בצבע צלהב. קיר 1 רחב במיוחד (0.8 מ' רוחב), ועל כן נראה כי הוא נשא מבנה בן שתי קומות. על רצפת החדר, בפינת שני הקירות, נבנה מתקן אחסון קטן (איור 6). ממזרח לחדר 8 התגלה קטע קטן של רצפה נוספת (לוקוס 11) עשויה גיר כבוש, אולי של חדר נוסף במבנה. בחלקו המזרחי של שטח החפירה התגלו שתי רצפות של חצר המבנה (לוקוסים 15, 17; איורים 7, 8), שנבנו מאבנים קטנות זו מעל זו (0.16 מ' הפרש הגובה ביניהן). הממצא הקרמי מתחת למפלסי הרצפות מתוארך לראשית התקופה העות'מאנית (המאות הט"ז-הי"ז לסה"נ). מעל מפלסי הרצפות התגלו מפולות של אבני גזית וחומרי בנייה. את מפלסי הרצפות חותך מצפון קיר (16W). במרחק של כמטר אחד מצפון לקיר 16 הובחן בור מים חצוב (מחוץ לשטח החפירה; איור 9); רצפות 15 ו-17 הגיעו עד לפתח הבור, ונראה שהן ניקזו אליו מים. מדרום לחדר 8 התגלו שרידים של קירות ורצפות (לוקוס 14), שנמשכו לדרום אל מחוץ לתחום החפירה (איור 10).