שלב א' (איורים 4-2). התגלה קיר איתן (W2; כמטר רוחב), שנבנה בכיוון מזרח-מערב משני פנים של אבני גזית ובתווך אבני שדה. הוא השתמר לגובה של 2.5 מ'; חלקו התחתון לא נחשף בחפירה. צמוד לפן הדרומי של הקיר נבנתה תעלת ניקוז (תעלה A), המקבילה לקיר ומשופעת למערב (40° לערך). אל תעלה A מתחברת מדרום-מזרח תעלת ניקוז נוספת (תעלה B). שתי תעלות הניקוז מרוצפות בלוחות אבן. אחת מאבני הכיסוי של תעלה B השתמרה באתרה. שתי התעלות היו מלאות בעפר אפור, ללא אבנים, והתגלו בהן ממצאים מעטים. בחלקו המזרחי של הקיר הובחן שבר ותעלה B צנחה כלפי מטה ב-20°; נראה שאלה נגרמו כתוצאה מגלישת קרקע במהלך רעידת אדמה. בגלישת קרקע זו כוסה המבנה באדמה.

 

שלב ב'. נחשפו שני קירות דלים, שנבנו על מילויי האדמה שכיסו את הקיר ותעלות הניקוז.

 

הממצא משני השלבים כולל שברי כלי חרס מן התקופה הממלוכית, מעט שברי כלי זכוכית, עצמות של בעלי-חיים וכמה מטבעות מהתקופה הממלוכית. שרידי הבנייה בשלב א' הם חלק מהשכונה הדרומית-מערבית של העיר מן מהתקופה הממלוכית (חרא'ת אל-ווטה), שהשתרעה בצפיפות על כל המדרון המערבי. שרידים אלה מלמדים על תכנון עירוני ברמה גבוהה. נראה כי לאחר רעידת האדמה, עוד בתקופה הממלוכית, ננטשה השכונה ולא נושבה עוד.