בחפירת החלק העליון של הפיר, עד לעומק של כ-6 מ' מתחת לפני השטח, התגלה מילוי של אדמה ואבנים בגדלים שונים. במילוי התגלה ממצא קרמי מעורב מתקופת הברזל ומן התקופות הרומית הקדומה והמאוחרת, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות'מאנית. כן התגלו במילוי זה רעפים, מטבעות ויתד ברזל, כולם בני-זמננו. בחלק התחתון של הפיר (3.5 מ' עומק), עד לסלע האם, התגלה מילוי דומה של אדמה ואבנים, שמעורבים בו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה (מעט), מתקופת הברזל 2, מהתקופה ההלניסטית (מעט) ומהתקופה הרומית הקדומה (הרוב). בחפירת הפיר התגלה שריד של פס עץ חום אנכי בחלקו הדרומי של הפיר מעל הסלע. חשוב לציין שבאזור זה חפר מ' פרקר, במסגרת חפירותיו בעיר דוד, כמה פירים וגלריות תת-קרקעיות (Vincent L. H. 1911. Jerusalem Sous Terre: Les Recentes Fouilles d'Ophel. Pl. VI). ייתכן שממצא זה הוא קצה החלק התחתון של אחד מהפירים שנחפרו על ידי פרקר. נראה שמקורו של המילוי בפיר בשפיכה מכוונת, בין אם בזמן בניית 'בית הטירה' ובין אם בזמן סתימת הפירים והגלריות שחפר פרקר.

 

במרחק של כ-7 מ' מצפון לשטח החפירה, נמוך ממנו, תועד בור מים מלבני (3.5 × 9.0 מ', 9 מ' עומק; איור 4). פתח הבור (0.6 × 1.2 מ') הותקן בחלק הצפוני של הדופן המזרחית. חלקו התחתון של הבור חצוב בסלע (4.3 מ' עומק הדופן הדרומית, 5.4 מ' עומק הדופן הצפונית), ואילו חלקו העליון בנוי באבנים בינוניות מסותתות מעט. לבור תקרת קמרון דמוי חבית המטויחת בטיח בן-זמננו. קרקעית הבור מטויחת. חלקה המזרחי של הרצפה נמוך בכ-1.2 מ' לפחות מחלקה המערבי המשופע. על פי הבנייה והטיח וכן על פי מיקומו של 'בית הטירה' גבוה מהבור נראה שהבור הותקן בזמן בניית 'בית הטירה' בשלהי המאה הי"ט לסה"נ או בתחילת המאה הכ'.