נחפרו שלושה קירות (W3-W1; איור 1), שניים מהם קירות של מדרגות עיבוד (W3 ,W1) ואחד הוא גדר התוחמת חלקת עיבוד (W2). הקירות הם חלק ממכלול רחב של קירות מדרגה, גדרות ומתקנים הקשורים בחקלאות בדרום הר חברון. קיר 1 (22 מ' אורך, 8 מ' אורך חשיפה, 0.8 מ' רוחב; איור 2) בנוי בערוץ נחל ומושתת בחלקו על הסלע ובחלקו על אדמה ואבנים. הוא נבנה באבני גוויל גדולות בכיוון כללי מזרח–מערב, והשתמר לגובה שלושה-ארבעה נדבכים (1.2-1.0 מ'). הקיר נבנה בחלקו התחתון, לגובה 0.8-0.6 מ', משתי שורות אבנים, ובחלקו העליון הוא נבנה משורת אבנים אחת. קיר 2 מרוחק כ-5 מ' מצפון לקצה המערבי של קיר 1. נראה שזהו קטע קצר של גדר, התוחמת חלקת עיבוד בערוץ הנחל. הקיר (1.7 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב) מושתת ברובו על הסלע ובחלקו הקטן על אדמה ואבנים קטנות. הוא נבנה באבני גוויל והשתמר לגובה שניים-שלושה נדבכים (1.0-0.8 מ'). נראה כי במרחק של כ-30 מ' מצפון לקיר ניכר קטע נוסף של אותה גדר. קיר 3

(35 מ' אורך, 5 מ' אורך חשיפה; איור 3) בנוי במדרון המשתפל למערב אל ערוץ הנחל, במרחק של כ-40 מ' מצפון-מזרח לקיר 1. הקיר מושתת ברובו על הסלע ובמקומות שבהם שקעים בסלע הוא מושתת על אדמה ואבנים קטנות. הקיר נבנה באבני גוויל בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. לאורך הקיר מצפון-מזרח התגלה מילוי של אבנים קטנות (1.2 מ' רוחב), ששימש כנראה לפילוס המדרגה. בשלושת הקירות שנחפרו התגלו מעט שברי גוף של כלי חרס, רובם מצולעים ולא אינדיקטיביים.