נחפרו קטעים משלושה קירות (איור 1), הבנויים במורד הצפוני-מערבי של שלוחה הנמשכת לצפון. קירות אלה הם חלק ממכלול רחב של קירות ומתקנים הקשורים לחקלאות בדרום הר חברון. שניים מהקירות (120 מ' אורך, 6 מ' אורך חשיפה, 0.8-0.6 מ' רוחב, 1.2-0.5 מ' גובה) מרוחקים 10 מ' זה מזה ומקבילים. הם נבנו על הסלע מנדבך אחד או שניים של אבני גוויל גדולות מאוד בציר דרום-מזרח–צפון-מערב. הקירות נמשכים מגב השלוחה עד לערוץ נחל אשתמוע שלרגליה; בקצה העליון שלהם הם ניגשים אל קיר נוסף (שלא נחפר), הבנוי על גב השלוחה בכיוון מזרח–מערב. נראה כי הקירות תוחמים דרך רחבה, אולי דרך שדה שמשני צדיה היו חלקות חקלאיות. הקיר השלישי (17 מ' אורך, כ-4 מ' אורך חשיפה, 0.3-0.2 מ' רוחב, 0.2-0.1 מ' גובה) מרוחק כ-10 מ' מצפון-מזרח לאחד משני הקירות שנחפרו. הוא נבנה בחלקו על הסלע ובחלקו האחר על אדמה מנדבך אחד של אבני גוויל קטנות בכיוון דרום-מערב–צפון-מזרח. נראה שהקיר שימש לאיסוף מי נגר עילי ואפשר שהוא הוליך את המים אל בור מים שלא זוהה במורד השלוחה. התגלו חרסים מעטים, רובם ככולם שברי גוף מצולעים.