ריבוע A (איורים 1, 2). נחשף קיר של מדרגת עיבוד (1.7 מ' רוחב; W1), שנבנה באבני גוויל והשתמר לגובה שישה נדבכים (1.4 מ'). בנדבכים התחתונים של הפן המערבי של הקיר התגלתה קבוצת אבנים מהוקצעות; צדו המערבי של הקיר מושתת על אדמה. צמוד לפן המזרחי של קיר 1 נחשף קיר נוסף (W3), שנבנה באבני גוויל והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. אל קיר 3 ניגשת ממזרח שכבת אדמה בצבע חום בהיר ללא ממצא קרמי (לוקוס 106; 0.3 מ' אורך). אדמה זו שונה מהאדמה החומה באזור, וייתכן שהיא חלק ממפלס חיים. משני צדי קיר 1 התגלה ממצא הכולל חרסים מהתקופה הביזנטית (איור 3: 7-1), שברי רעפים (איור 3: 10-8) ואבני פסיפס, חלקן מחרס.
בחתך הבדיקה (1 × 4 מ'), שנחפר מדרום-מזרח לריבוע, נחשף המשכה של שכבת האדמה בצבע חום בהיר (לוקוס 106). מדרום-מזרח לשכבת האדמה נחשף מילוי של אדמה חומה ואבנים קטנות (לוקוס 105).

 

ריבוע B (איורים 4, 5). נחשף קיר של מדרגת עיבוד (0.45 מ' רוחב; W2), שנבנה על הסלע באבני גוויל בכיוון צפון–דרום; הוא השתמר לגובה שני נדבכים (0.4 מ'). ממזרח לקיר, מתחת לאדמה חומה, התגלתה שכבת אדמה בצבע חום בהיר (לוקוס 101), הדומה לשכבה 106 בריבוע A.

 

מאגר המים (12 × 20 מ', כ-10 מ' עומק לפחות; איורים 6, 7). תוכנית המאגר מלבנית ופינותיו מעוגלות, פרט לחלקו הצפוני שמתארו אינו רגולרי. במאגר חמישה פתחים חצובים, ארבעה מהם בתקרה ואחד בפינה הצפונית. אחד מהפתחים שבתקרת המאגר חצוב צמוד לדופן הצפונית-מערבית, והוא מלבני, מדופן בטיח הידראולי ומוליכות אליו שלוש מדרגות חצובות. פתח זה דומה לפתחים של מערות קבורה, האופייניות לתקופה הביזנטית. הפתח הצפוני-מערבי של המאגר חסום בחלקו בקיר (כמטר אחד אורך, 2.5 מ' גובה), שנבנה באבני גזית. קיר זה נבנה בין החלק המלבני של המאגר לחלק שאינו רגולרי, שבו חצובות גומחות. המאגר מדופן מפנים באבני גוויל שטויחו בטיח הידראולי. במקומות שבהם הדיפון לא השתמר הובחנו סימני הסיתות בדופנות הסלע.

הפתח שאליו מוליכות מדרגות וכן חלקו הצפוני של המאגר, לרבות הגומחות החצובות בו, מלמדים שכנראה הייתה חצובה כאן מערת קבורה, שיצאה מכלל שימוש בעת חציבת המאגר. ייתכן שהקיר בחלקו הצפוני של המאגר הוא קיר תמך שנבנה במהלך הרחבת המאגר, כאשר נחשפה מערת קבורה והיה חשש להתמוטטות התקרה.