נפתחו שני חצאי ריבועים, צמודים זה לזה (הצפוני – 3 × 5 מ', הדרומי – 2 × 5 מ'; איור 2). נחשף מילוי בהיר (2 מ' עומק ממוצע), שמעורבים בו שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2 ומימי הבית השני. מתחת למילוי זה נחשף הסלע. בשקעים טבעיים בסלע (לוקוסים 3 ו-4) נחפרה אדמה סטרילית בצבע חום כהה ללא ממצא. אפשר שהמילוי הבהיר הוא סחף מראש התל.