בשכבה 1 (איור 1) נחשפו קטעי שני קירות (W2 ,W1). קיר 1 (כ-3 מ' אורך השתמרות, 0.6 מ' רוחב) נבנה בציר צפון–דרום באבני שדה קטנות והשתמר לגובה נדבך אחד. קיר 2 נבנה בציר מזרח–מערב מאבני שדה בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד. במפלס הקירות התגלו ראש צלמית חרס (איור 2), שבר של פכית יבוא מקפריסין (איור 3:3), ראש חץ מברונזה (איור 4) ופיבולה מברונזה (איור 5), כולם מתוארכים לתקופה הפרסית.
בשכבה 2 (איור 6) נחשפו קטעי שלושה קירות (W5-W3), שהיו כנראה חלק ממבנה. הקירות נבנו באבני שדה קטנות ובינוניות והשתמרו לגובה שלושה נדבכים. ממערב לקיר 5 התגלתה מתחת למפלס הקירות קבורת תינוק בקנקן שהיה תחום באבני שדה והוטמן מתחת למפלס רצפת המבנה. על פי הממצא האנתרופולוגי נפטר התינוק סמוך ללידה או זמן קצר לאחריה. ליד קנקן הקבורה (איור 1:3) היתה מונחת פכית חרס (איור 2:3); הקנקן והפכית מתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה 2א'.